Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Czas na krótkie podsumowanie.

Wolnym krokiem zbliża się koniec roku 2010. Nadeszła, więc odpowiednia pora na krótkie podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.


Poniżej przedstawiamy zakres terenu, który został objęty realizacją projektu od początku do połowy grudnia br.


W ramach Etapu I i II ukończono budowę kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Bydgoskiej i Zagrodzkiego (wraz z tłocznią sanitarna i przepompownią deszczową), wpięcie do istniejącego kolektora oraz budowę kolektora sanitarnego w ulicy Witosa; a także budowę kolektora deszczowego w ulicy Kard. Wyszyńskiego od ulicy ks. Szydzika za skrzyżowanie z ulicą Owocową i w ulicy Owocowej, z przepompownią wód deszczowych w ulicy Kard. Wyszyńskiego, ponadto w ulicy Kard. St. Wyszyńskiego zostanie wybudowany kolektor sanitarny, od skrzyżowania z ulicą ks. Tretkowskiego za skrzyżowanie z ulicą Owocową, a także w ulicach: ks. bp Kowalskiego, Tretkowskiego, Owocowej, częściowo Fiołkowej, z tłocznią w ulicy Tulipanowej oraz do istniejącej tłoczni.


W IV kwartale br. rozpoczęto realizację projektu w ramach Etapu I – budowa kanału sanitarnego w ulicy Rybaki wraz z tłocznią sanitarną oraz na Etapie III - - budowę kolektora ścieków sanitarnych w ulicach Reja, Głowackiego (część), Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Reymonta, Żeromskiego i Pułaskiego, tłoczni sanitarnej w ulicy Reja oraz kolektora deszczowego w ulicach Konopnickiej (część), Prusa, Żeromskiego (część) i Kochanowskiego.

Łącznie na w/w terenach wybudowano:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    - 4,965 km
- kanalizacji sanitarnej tłocznej    - 0,436 km
- kanalizacji deszczowej        - 3,119 km.

drukuj (Czas na krótkie podsumowanie.)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl