Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Realizacja projektu

Po przerwie zimowej oraz wiosennych roztopach roboty budowlane wykonywane w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” ruszyły „pełną parą”.

Aktualnie prowadzone są prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w następujących ulicach: Chełmińskie Przedmieście, Polna, Trakt, Konopnickiej, Kochanowskiego, M. Reja, a zakończono roboty m.in. w ul. Reymonta i ul. Prusa.
Na odcinkach dróg, na których prace ziemne zostały ukończone, wykonywane są działania związane z odtworzeniem nawierzchni ulic do stanu sprzed przystąpienia do realizacji inwestycji.

Zgodnie z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót budowlanych na dzień 26.04.2011r. dotychczas zrealizowano następujący zakres inwestycji:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 5,4333 km,
- kanalizacji sanitarna tłoczna -  0,478 km,
- kanalizacja deszczowa – 3,456 km,
- tłocznie ścieków sanitarnych – 91%,
- przepompownie wód deszczowych – 100%.

Zakres rzeczowy projektu łącznie obejmuje budowę: 9.0815 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i 1,2105 km sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej, 4.884 km kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi oraz 5 tłoczni ścieków sanitarnych i 2 przepompowni wód deszczowych, a także w ostatnim etapie realizacji zakup samochodu dostawczego i 3 agregatów prądotwórczych.

W najbliższym okresie utrudnienia w komunikacji drogowej mogą wystąpić w następujących ulicach: Rybaki, Chełmińskie Przedmieście, Polnej, Konopnickiej, Kochanowskiego i M. Reja.
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwem Budowlano-Wdrożeniowym „INŻBUD” s.j. z siedzibą w Grudziądzu, realizacja prac kanalizacyjnych zostanie zakończona w październiku 2011r.

drukuj (Realizacja projektu)

  • autor: Beata Weber

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl