Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Aktualna realizacja projektu

Miasto Chełmża kontynuuje realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”.

Aktualnie zakres rzeczowy inwestycji wykonywany jest w ul. Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Konopnickiej, Żeromskiego i Pułaskiego.

Na terenach, na których ukończono budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sukcesywnie wykonywane są działania związane z odtworzeniem nawierzchni ulic do stanu sprzed przystąpienia do realizacji inwestycji.

Zgodnie z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót budowlanych na dzień 31.07.2011r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy inwestycji:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 6,9634 km,
- kanalizacji sanitarna tłoczna -  0,582 km,
- kanalizacja deszczowa – 4,3989 km,
- tłocznie ścieków sanitarnych – 4,55 szt.,
- przepompownie wód deszczowych – 2 szt.

W miesiącu wrześniu br. nastąpią utrudnienia w komunikacji na drodze wojewódzkiej nr 551 – ul. Chełmińska, na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 3-go Maja w Chełmży, gdzie będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na w/w ulicy wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu uzgodniona z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Utrudnienia w ruchu drogowym, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwiających prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem, będą trwały ok. 1 m-ca.
 

drukuj (Aktualna realizacja projektu)

  • autor: Beata Weber

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl