Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Roboty budowlane zakończone.

W IV kwartale br. zakończono realizację robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży" współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Okres realizacji rzeczowej projektu to lata 2009-2011.

Aktualnie prowadzone czynności związane z usuwaniem drobnych usterek zgłoszonych podczas odbiorów częściowych inwestycji, przygotowaniem do odbioru końcowego i sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wybudowanej infrastruktury do użytkowania.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe "INŻBUD" Z. Zehner, M. Środa spółka jawna z Grudziądza.

Całkowity koszt projektu wynosi 11.017.175,53 PLN, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 7.785.532,71 PLN, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych) to kwota 6.617.702,80 PLN. Różnica pomiędzy wkładem finansowym Unii Europejskiej i całkowitym kosztem projektu, to wydatek budżetu Miasta Chełmża.

Celem projektu było wyposażenie miasta w dobrze działający i nowoczesny system kanalizacji sanitarnej, co w przyszłości będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego oraz spełnienie wymagań dyrektyw środowiskowych nałożonych na Polskę przez Unię Europejską.

Poprzez realizację projektu Chełmża rozbudowała infrastrukturę podziemną o 9,0815 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1,2105 km kanalizacji sanitarnej tłocznej; 4,884 km kanalizacji deszczowej oraz wybudowała 5 tłoczni ścieków sanitarnych i 2 przepompownie wód deszczowych. Ponadto zakupiono nowy sprzęt niezbędny do prawidłowego zarządzania wybudowaną infrastrukturą, tj. samochód osobowo-dostawczy i 3 agregaty prądotwórcze.  

Realizacja inwestycji ma szeroki wymiar perspektywiczny, gdyż umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach aktualnie niezainwestowanych, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczonych m.in. pod rozwój zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej.

drukuj (Roboty budowlane zakończone.)

  • autor: Beata Weber

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl