Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Uroczyste zakończenie projektu

25.01.2012r. na Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży odbyło się uroczyste spotkanie mające na celu podsumowanie realizowanej przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży".


Udział w spotkaniu wzięli m.in. Pani Emilia Kawka-Patek  Prezes Zarządu i Pani Ksenia Żółtowska-Gimińska z-ca Prezesa Zarządu, reprezentujące Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Instytucja Wdrażająca w strukturze POIiŚ); Pan Miron Klomfas i Pan Radosław Kozłowski – przedstawiciele firmy B-Act sp. z o.o. z Bydgoszczy (Inżynier Projektu); a także Pan Zenon Zehner i Pan Maciej Środa - reprezentujący P.B.W. „Inżbud” sj. z Grudziądza (Wykonawca robót budowlanych w ramach projektu).

Podkreślenia wymaga fakt, na który wskazywali również uczestnicy spotkania, iż pomimo wielu trudności, w tym niesprzyjających warunków atmosferycznych – m.in. dwie długie i mroźne zimy w sezonie 2009/2010 i 2010/2011, dzięki zaangażowaniu wszystkich stron wchodzących w strukturę organizacyjną projektu, inwestycję udało się zrealizować w terminie.


W wyniku realizacji projektu nasze miasto zyskało następującą nową infrastrukturę podziemną: 9,4081 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,981 km kanalizacji sanitarnej tłocznej; 5,7442 km kanalizacji deszczowej oraz 5 tłoczni ścieków sanitarnych, 2 przepompownie wód deszczowych i 2 podczyszczalnie wód deszczowych. Ponadto zakupiono nowy sprzęt niezbędny do prawidłowego zarządzania wybudowaną infrastrukturą, tj. samochód osobowo-dostawczy i 3 agregaty prądotwórcze. 

drukuj (Uroczyste zakończenie projektu)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl