Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Kolejny etap rewitalizacji przed nami

Miasto Chełmża przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023. Podstawowym celem dokumentu jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Powyższy program stanowić będzie kolejny etap zmian przestrzennych, funkcjonalnych, społecznych i gospodarczych na terenie naszego miasta. Rezultatem prac rewitalizacyjnych prowadzonych w latach 2008-2015 jest całkowicie odnowiony Bulwar 1000-lecia wraz z pomostem spacerowym łączącym dwa przeciwległe brzegi Jeziora Chełmżyńskiego.

Rewitalizacja to kompleksowy proces przeciwdziałania problemom społecznym poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Jednak najważniejszym jej elementem jest uczestnictwo i zaangażowanie mieszkańców miasta, zarówno w procesie planowania, jak i późniejszego realizowania poszczególnych zadań. To właśnie problemy, spostrzeżenia i pomysły zgłaszane przez mieszkańców umożliwią wypracowanie skutecznych narzędzi rewitalizacyjnych.

W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców Chełmży do aktywnego włączenia się w proces tworzenia gminnego programu rewitalizacji. Drogi Mieszkańcu, chciałbyś coś zmienić, masz jakiś pomysł. Podziel się swoimi przemyśleniami. Włącz się w sprawy Swojego miasta. Tylko wspólny wysiłek i zaangażowanie może przynieść pozytywne rezultaty. Program rewitalizacji tworzony jest z mieszkańcami i dla mieszkańców.

Wstępny plan komunikacji zakłada różne formy współpracy, w tym ankiety, spotkania, warsztaty.

Szczegółowe informacje publikować będziemy na bieżąco na naszym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w zakładce rewitalizacja

Program rewitalizacji przygotowany zostanie przy współudziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Całkowita kwota wsparcia wyniesie 54 776,25 zł.

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl