Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023

Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 oraz zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu.

Fiszka projektowa dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Chełmży

Fiszka projektowa dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Chełmży

Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie nt. Rewitalizacji społeczno - gospodarczej miasta Chełmży w kontekście problemów i potrzeb przedsiębiorców

Ankieta - rewitalizacja

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszaru zdegradowanego, który będzie podlegać rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023.

Kolejny etap rewitalizacji przed nami

Miasto Chełmża przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023. Podstawowym celem dokumentu jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia działań rewitalizacyjnych.
  • zdjęcie

Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją

Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl