Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Przyznane dofinansowanie

Gmina Miasto Chełmża otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i modernizacja wieży ciśnień”. W ramach projektu zaplanowano prace w zakresie remontu i konserwacji więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz wymianę obróbek blacharskich. Wykonane zostanie nowe odwodnienie dachu budynku z wprowadzeniem rur spustowych do wnętrza budynku. Wszystkie drewniane skrzydła okienne zostaną wymienione, natomiast okna z kształtek szklanych przemurowane na nowo. Ponadto zaplanowano prace związane z naprawą i konserwacją murów, w tym uzupełnieniem ubytków cegieł, a także impregnacją zabezpieczającą elewację przed niekorzystnym działaniem wody. Przeprowadzona zostanie również renowacja zabytkowych drzwi wejściowych. Projekt przewiduje również działania umożliwiające udostępnienie wieży zwiedzającym, takie jak naprawę drewnianych pomostów, wymianę części schodów czy naprawa posadzek betonowych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 467 977,73 PLN.

W dniu 1 marca 2018 r. teren placu budowy został przekazany wykonawcy robót budowlanych i konserwatorskich, wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego, firmie FRAM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na IV kwartał 2018 r.

drukuj (Przyznane dofinansowanie)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2018-03-09

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl