Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • 20211021_114827

Rozpoczynamy nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości!

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży to miejsce stworzone nie tylko dla początkujących przedsiębiorców, ale również firm, które prowadzą już działalność gospodarczą.

Misją Inkubatora jest bowiem rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” poprzez stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia własnego biznesu.

W budynku znajdującym się w ścisłym centrum Chełmży przy ul. Hallera 7, w którym niegdyś mieścił się szpital dziecięcy, dzięki proinwestycyjnym działaniom władz miasta, przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, udało się przeprowadzić kompleksową modernizację. Obiekt dostosowany został również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skutkiem powyższych działań jest oddanie do dyspozycji przyszłych najemców 15 biur o powierzchni od 9 m² do 20 m² oraz sali konferencyjnej, w której możliwe będzie organizowanie wydarzeń o charakterze szkoleniowo - konferencyjnym dla ok. 30 osób.

Podmiotom, które będą zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie Inkubatora już niebawem zapewnione zostanie również bezpłatne doradztwo związane z możliwością pozyskania środków finansowych na ten cel, doradztwo finansowo – księgowe w zakresie m. in. wyboru właściwej formy opodatkowania działalności gospodarczej, czy też doradztwo prawne dotyczące wyboru jej formy prawnej.

Przedsiębiorstwa korzystające z usług Inkubatora będą prowadzić działalność gospodarczą na własny koszt i ryzyko.

Rekrutacja przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem swojego biznesu w Inkubatorze prowadzona będzie w sposób ciągły, w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminacyjne zasady.

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora zobowiązani są złożyć wypełniony formularz aplikacyjny w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży, przy ulicy Gen. J. Hallera 2 w Chełmży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży oraz cennikiem świadczonych usług. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Kierownik Inkubatora - Pani Karolina Nitzler, pod numerem telefonu: 730 987 153.

  • autor: Karolina Nitzler, data: 2021-10-22
  • 20211021_111851
  • 20211021_112927
  • 20211021_113015
  • 20211021_113650
  • 20211021_113778
  • 20211021_114753
  • 20211021_114827

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl