Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Utworzenie "Środowiskowego Centrum Aktywności"

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace polegające na dostosowaniu Budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 3 (przybudówka) na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, tj. boisk szkolnych.

W ramach projektu wykonano prace adaptacyjne i remontowe, polegających na przystosowaniu II piętra Budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 na pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno – edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – boisk szkolnych. W ramach rzeczonego projektu wybudowany został ciąg komunikacyjny tj. winda (z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i starszych) oraz zewnętrznej klatki schodowej pełniącej dodatkowo rolę drogi ewakuacyjnej. W ramach adaptacji budynku utworzona została w pełni wyposażona Sala wielofunkcyjna wraz  z zapleczem, bar-bufet z niezbędnym wyposażeniem, toalety, w tym przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne i gospodarcze.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przewidziany zamontowane zostały urządzenia placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej dla seniorów. Natomiast, na terenie boisk szkolnych powstały dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią bezpieczną, piłkochwytami
i oświetleniem halogenowym, jak również skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m oraz boisko do gry w bule. Pozostałe nawierzchnie asfaltowe zostały zastąpione wykonanymi z kostki brukowej. Ponadto, w ramach przedmiotowych prac zamontowano elementy małej architektury, tj., ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie poddanym rewitalizacji, przebudowano ulicę Hallera na odcinku między ul. P. Skargi a ul. A. Mickiewicza. Przebudowa ta polega na wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m, z wydzieleniem na poboczu miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na przedmiotowym odcinku drogi.

Ponadto, przeprowadzono także remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony ul. Gen. J. Hallera, jak również Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony
ul. ks. P. Skargi, polegający na m.in. przemurowaniu wszystkich słupków murowanych, rozbiórce ceglanego kaptura wraz z wykonaniem w jego miejsce betonowego na całej długości ogrodzenia, a także przemurowaniu uszkodzonych fragmentów cokołu ceglanego. W ramach prac konserwatorskich cały cokół został oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą degradacją. W celu uzyskania spójności na Obszarze Rewitalizacji, w ramach przedmiotowego zadania obejmował również wymianę ogrodzenia wokół zabytkowej wieży ciśnień tj., rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego na wzór ogrodzenia wokół szkół.

W celu uzupełnienia całej koncepcji rekultywacji i uporządkowaniu poddane zostały tereny zielone znajdujące się na obszarze rewitalizacji, jak również wykonane zostały nasadzenia 22 drzew.

Przedsięwzięcie to realizowane jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania  6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość dofinansowania, w kwocie 5 059 932,74 PLN (tym EFRR 4 422 887,55 PLN, Budżet Państwa 637 045,19 PLN), co stanowi 87,33 % wartości wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Wartość planowanego zadania wyniosła 5.794.556,58 PLN.

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć zrewitalizowanego obszaru.

drukuj (Utworzenie "Środowiskowego Centrum Aktywności")

 • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01

galeria

 • Środowiskowe Centrum Aktywności
  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01
 • Środowiskowe Centrum Aktywności
  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01
 • Środowiskowe Centrum Aktywności
  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01
 • Środowiskowe Centrum Aktywności
  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01
 • Środowiskowe Centrum Aktywności
  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01
 • Środowiskowe Centrum Aktywności
  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01
 • Środowiskowe Centrum Aktywności
  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01
 • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-10-01

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl