Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji

Gdzie szukać pomocy

        Masz problem alkoholowy lub  narkotykowy, przemoc lub inne  uzależnienie, pomoc można uzyskać w następujących miejscach

Poczucie własnej wartości

Pod takim tytułem Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach współpracy z Parafią oraz Grupą AA „Dobra Wola” zorganizowała w dniu 17 maja 2024r. w Domu Kapitulnym otwarte dla wszystkich spotkanie z specjalistą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim.

Wzajemne zrozumienie w małżeństwie z problemem…

Spotkanie to miało faktycznie rozbudowany temat, który brzmiał następująco:

„Komunikacja i wzajemne zrozumienie w małżeństwie z problemem alkoholowym

oraz z innymi uzależnieniami”

DIECEZJALNY KONGRES TRZEŹWOŚCI

W dniu 19 lutego 2024r. w Sali Szkoły Muzycznej w Chełmży odbył się Diecezjalny Kongres Trzeźwości po hasłem „KU TRZEŹWOŚCI NARODU”.

Wspólne działanie MKRPA i MOPS w Chełmży

      W dniu 21 lutego 2024 r. w ramach wzajemnej współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży odbyła się wycieczka do centrum zabaw dla dzieci  w Chełmży  pod nazwą „Kinderek”. Wycieczka ta miała na celu aktywizację społeczną dzieci w wieku od 2 do 13 roku życia.

Uroczyste spotkanie MKRPA

W dniu 7 lutego 2024r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości, odbyło się  spotkanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Spotkanie miało charakter uroczysty, gdyż udział w nim wziął Burmistrz Miasta Chełmża  Jerzy Czerwiński.

Diecezjalny Kongres Trzeźwości

  • na stronę

Członkowie MKRPA podwyższają kwalifikacje

W miesiącu listopadzie członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży brali udział w szkoleniach i konferencjach związanych z problemami uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

Konkurs rysunkowy w SP3

     Mówi się, że miesiąc październik jest miesiącem abstynencji, więc Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właśnie w tym miesiącu ogłosiła w Szkole Podstawowej nr 3 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży konkurs rysunkowy

W klubie karate z terapeutą

     Już po raz drugi w tym roku na zaproszenie kierownictwa Międzyszkolnego Klubu Sportowego MKS Chełmża sekcja karate do-shotokan, które tym razem odbyło się w dniu 24 listopada 2023r. w Hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5.

Nowy Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 28 września 2023r. w Środowiskowym Centrum Aktywności odbyło się posiedzenie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołał  Burmistrz miasta Chełmży na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz na mocy uchwały nr XLVIII/353/23 Rady Miejskiej z dnia 10.08.2023r.

Grupy samopomocowe a MKRPA

W miesiącu czerwcu i lipcu odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu, w których każdy zainteresowany problemem uzależnień pragnie wziąć udział.

Sportowa Niedziela z OSiT

W dniu 23 lipca 2023r.w ramach odchodów 43 Dni Chełmży, Ośrodek Sportu i Turystyki na swoich obiektach sportowych zorganizował imprezę pn. „Sportowa Niedziela z OSiT”, którą wsparł Burmistrz Miasta Chełmży oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Piknik na zakończenie sezonu

W dniu 18 czerwca 2023r. na boisku Ośrodka Sportu i Turystyki KS „Legii” Chełmża, zarząd tego klubu zorganizował piknik rodzinny p.t.: „Sportowe Rozpoczęcie Wakacji z Piłką Nożną i Lasami Państwowymi”. Była to okazja do spędzenia aktywnego wypoczynku, miłego zakończenia sezonu piłkarskiego, a także promowania zdrowego stylu życia.

Terapeuta w klubie karate

Terapeuta w klubie karate

W dniu 19 maja 2023r. w Międzyszkolnym Klubie Sportowym MKS Chełmża sekcja karate do-shotokan na zaproszenie kierownictwa Klubu gościł specjalista terapii uzależnień pan Michał Dąbkowski, któremu towarzyszył członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży Marian Walecki. Trenerem, czyli sensei młodych karateków jest p. Janusz Mikołajczyk i Artur Pietrzak. Klub składa się z dwu grup: początkującej i zaawansowanej, a w zajęciach uczestniczy w sumie 15 młodych zawodników.

MKRPA i Straż Miejska

W dniu 15 marca 2023r. odbyło się kolejne spotkanie robocze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym zaplanowano udział przedstawiciela Policji i Straży Miejskiej. Na spotkanie przyszedł jednak tylko Komendant Straży Miejskiej, Janusz Mikołajczyk.

Duchowość a uzależnienia

W dniu 10 marca 2023r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży w ramach współpracy z Parafią oraz Grupą AA „Dobra Wola” zorganizowała w salce Domu Kapitulnego spotkanie z specjalistą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim pt.:

Wzrastanie w wierze przykładem dla rozwoju duchowego w rodzinie  z problemem alkoholowym oraz z innymi uzależnieniami

W CARITAS o uzależnieniach

   Na  prośbę  kierownictwa  Ośrodka  Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej  w Chełmży im. bł. ks. St.W. Frelichowskiego w dniu 2 marca 2023r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży w ramach współpracy z Ośrodkiem zorganizowała spotkanie informacyjno motywacyjne dla osób zamieszkujących w tym miejscu, a być może borykających się z różnego rodzaju uzależnieniami.

Zmiana siedziby MKRPA

  • 20230125_122224_001
  • autor: TB

Spotkanie MKRPA, nowa siedziba

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży w dniu 25 stycznia 2023 roku odbyła  pierwsze spotkanie w nowym roku.  Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy odbyło się w nowej siedzibie. Od tego roku członkowie Komisji mają swoją siedzibę w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. gen. J. Hallera 7 (czyli w budynku dawnego Szpitala Dziecięcego).

Mikołaj na Legii

W dniu 10 grudnia 2022r. Zarząd Klubu Sportowego „Legia” Chełmża z Panią Anną Gajewską – prezesem Klubu na czele, zorganizował spotkanie z Świętym Mikołajem. Spotkanie to zorganizowane było na obiektach OSiT-u czyli na boisku, na którym młodzi piłkarze rozgrywają swoje mecze.

W Caritasie profilaktycznie

    Jeszcze jedno profilaktyczne spotkanie w tym roku z cyklu „Trzeźwym okiem widać więcej” zostało zorganizowane w chełmżyńskim Caritasie – Brodnickie Centrum Caritas, czyli w Schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży

Zabawa integracyjna z Mikołajem

       Burmistrza Miasta Chełmży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali w dniu 6 grudnia 2022r. w Środowiskowym Centrum Aktywności „Zabawę Integracyjną z Mikołajem – profilaktyka przeciwalkoholowa”.

Mikołajki

   Kontynuacją imprez związaną z Mikołajem była ta zorganizowana pod patronatem Burmistrza Miasta Chełmża p. Jerzego Czerwińskiego na Chełmżyńskim Rynku.

Trzeźwym okiem widać więcej

    W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w ramach akcji profilaktycznej odbyło się spotkanie z cyklu „Trzeźwym okiem widać więcej”, w którym udział wzięli uczniowie chełmżyńskich szkół. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że życie ludzkie jest największą wartością, a trzeźwym okiem widać lepiej .

Profilaktycznie w Zespole Szkół

W Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży na prośbę dyrekcji Szkoły, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała spotkanie profilaktyczne pt.: „To nie dla mnie, czyli lekcje przestrogi”, które miało na celu zwrócenie uwagi na zagrożenie problemem alkoholowym i innych uzależnień wśród młodzieży. Inicjatorem tego spotkania była p. Marzena Ptasznik, a pogadankę na temat uzależnień poprowadził Marian Walecki członek MKRPA.

O uzależnieniach z młodymi piłkarzami

    Zarząd KS. „Legia” Chełmża w ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 2.10.2022r. zorganizował spotkanie profilaktyczne dla swoich młodych podopiecznych. 

Grupa robocza Zespołu Interdyscyplinarnego

   Zgodnie z zarządzeniem 73/SOR/21 Burmistrza Miasta Chełmża oraz w związku z Porozumieniem o współpracy z Zespolem Interdyscyplinarnym, w siedzibie MOPS działa grupa robocza.

 

Profilaktyczny cukierek

     W dniu 15 września 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla uczniów klas drugich i trzecich spotkanie profilaktyczne pod tytułem „Profilaktyczny cukierek”. 

Nawroty w chorobie - zapicia

        Po przerwie związanej z pandemią i nie możnością organizowania dużych spotkań, na prośbę członków Grupy AA „Dobra Wola” w dniu 19 sierpnia 2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w salce Domu Kapitulnego spotkanie z specjalistą terapii uzależnień Michałem Dąbkowskim pt. „Nawroty w chorobie alkoholowej – zapicia”.

29 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE Licheń 22

   Kolejną inicjatywą, którą wsparła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było partycypowanie w najmie autokaru dla grupy osób zainteresowanych problemem alkoholowym, która chciała wziąć udział w bardzo ważnych dla nich Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu. Tegoroczne spotkania odbywały się w dniach 28÷31.lipca, ale osoby te pragnęły uczestniczyć tylko w sobotę 30 lipca.

Informator - Dokąd o Pomoc?

  • autor: TB
  • ulotka
    ulotka - "Dokąd o pomoc"

Kompendium informacji o Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży

     Drodzy Państwo tutaj możecie zapoznać się z historią MKRPA na przełomie ostatnich kilkunastu lat. Informacje zawarte są w formie plików "pdf" zredagowanych i opracowanych przez członka MKRPA p. Mariana Waleckiego.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl