Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Informacja

Pełnomocnik ds. rewitalizacji informuje, iż w dniach od 4 maja do 25 maja 2011 r. prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
Projekt zaktualizowanego dokumentu w wersji papierowej został wyłożony do wglądu
w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2, w pokoju nr 18 (Mały Ratusz) w godzinach pracy urzędu. Poniżej zamieszczona została również wersja elektroniczna przedmiotowego Programu.
 

drukuj (Informacja)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl