Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Spotkanie z przedsiębiorcami

22 maja 2015 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie adresowane do przedsiębiorców funkcjonujących na terenie miasta Chełmży oraz do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2), którzy zaprezentowali informacje na temat mechanizmów, kierunków i dostępnych instrumentów wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w ramach nowej perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przybliżono również zakres oraz możliwości skorzystania ze wspólnotowych środków pomocowych na założenie działalności gospodarczej. Prezentacje w powyższym zakresie udostępniamy poniżej.

Druga część spotkania dotyczyła funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”. Wiceprezes Fundacji „Ziemia Gotyku” przybliżyła dotychczasowe efekty realizacji działań podejmowanych w ramach inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju społecznego obszaru Lokalnej Grupy Działania. Zaprezentowała również ogólne zasady funkcjonowania nowego mechanizmu, jakim w nowej perspektywie finansowej jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność i zaprosiła wszystkich zebranych do aktywnego włączenia się w proces opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru oddziaływania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, w tym również miasta Chełmży. Warto zaznaczyć, iż głównym celem nowego okresu programowania będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza, a znaczna część wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonego realizację Strategii, skierowana będzie do przedsiębiorców.

W trakcie spotkania wśród uczestników przeprowadzono również badanie ankietowe dotyczące potrzeb oraz problemów rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta. Powyższe badanie stanowi jeden z elementów diagnozy obszaru, która umożliwi dokonanie rzetelnej oceny barier dla wzrostu aktywności gospodarczej i dostosowanie mechanizmów wsparcia do potrzeb lokalnej przedsiębiorczości. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Chełmży, zapraszamy do wypełnienia ankiety online dostępnej pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1qDlCSMbpNxnB6cvLI_zKHH-fde2FKTy5g66Tmveuh-E/viewform

drukuj (Spotkanie z przedsiębiorcami )

  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl