Menu

Nawigacja

Treść

Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR „Ziemi Gotyku”

Szanowni Państwo;

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR „Ziemi Gotyku”, którego celem jest zwiększenie poziomu współpracy oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć.

Termin: 11 grudnia 2018 roku

Miejsce: Biblioteka – Centrum Kultury, ul. Toruńska 4 87-152 Łubianka

Godziny od 14.00 do 18.00

Program ramowy Forum:

Godz. 14.00 – 14.45

I część: Lokalna Strategia Rozwoju Ziemi Gotyku – możliwości dla inicjatyw społecznych i gospodarczych (prezentacja informacji o naborach 2016-2018)

- Efekty projektu współpracy „Skarby Ziemi Chełmińskiej”

- Możliwości pozyskania grantów na inicjatywy społeczne (PROW), na rozwój mikrofirm (EFRR) oraz na projekty w zakresie włączenia społecznego (EFS)

LGD Ziemia Gotyku

14.45 – 15.45

II część:

- Dobre praktyki skutecznego sieciowania w sektorze organizacji pozarządowych

- Networking w biznesie jako sposób inkubowania i tworzenia lokalnych sieci przedsiębiorców

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych w Toruniu

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 17.30

III część: warsztaty z ekspertami

- warsztat dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na temat potrzeby i form współpracy

- warsztat dla przedsiębiorców i podmiotów działających w otoczeniu biznesu na temat tworzenia lokalnych sieci współpracy przedsiębiorców i inkubowania nowych firm

17.30 - 17.50

IV część: podsumowanie warsztatów, dyskusja

17.50 Uroczysta obiadokolacja

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w forum do dnia 09.12.2018 r. poprzez wypełniony formularz zgłoszenia, dołączony do niniejszego zaproszenia, 
e-mailem na adres: biuro@ziemiagotyku.com

 

    [treść archiwalna]
  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2018-11-23

Załączniki

    [treść archiwalna]
  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2018-11-23

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl