Menu

Nawigacja

Treść

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – Wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach od 19 do 21 listopada 2018 r., komisja biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustaliła, co następuje:

  1. W urnach do głosowania zlokalizowanych w punktach do głosowania znajdowało się łącznie 1229 kart do głosowania. Wśród nich znajdowało się 1111 kart ważnych i 118 kart nieważnych.
  2. Łącznie oddano 1554 głosy, z czego 1415 stanowiły głosy ważne, zaś 139 – głosy nieważne.
  3. Na podstawie §13 i 14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r., dokonano weryfikacji oddanych kart do głosowania.
  4. Po przeanalizowaniu kart do głosowania wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

L.P.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania (zł)

Liczba ważnych oddanych głosów

Miejsce

 wg liczby ważnych głosów

1

Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży

 

41.606,80

671

1

2

Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego

 

28.600,00

276

2

3

Mała infrastruktura turystyczno- rekreacyjna nad J. Chełmżyńskim przy ul. Plażowej, tzw. STOLBUD

 

43.099,20

259

3

4

Instalacja oświetlenia w Parku Miejskim przy ul. 3-ego Maja na dojeździe do ChTW i stanicy PZW

 

50.000,00

209

4

Do realizacji zostaną przeznaczone zadania, które otrzymały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski na rok 2019, tj. 150.000,00 zł. Dla określenia wartości zadań zastosuje się wycenę ostateczną zadań dokonaną przez Burmistrza Miasta. Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu miasta Chełmży na rok 2019.

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

 

    [treść archiwalna]
  • autor: Tomasz Szreiber, data: 2018-11-21

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl