Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Niedziela 16 Grudnia 2018

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Zdzisława, Adelajdy, Albiny

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • ratusz.pl
  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 września 2018 roku

 

         Stosownie do zapisów § 26 Uchwały Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, Burmistrz Miasta informuję co następuje:

 

   § 1. 1. Wprowadza się obowiązek wyłożenia trucizny przeciwko gryzoniom w dniu 1 października 2018 r. i pozostawienia jej do dnia 31 października 2018 r. na wszystkich nieruchomościach na terenie miasta Chełmży.

          2. Odszczurzaniu podlegają wszystkie obiekty znajdujące się na terenie miasta Chełmży.

   § 2. 1. Do przeprowadzenia akcji odszczurzania nieruchomości o której mowa w § 1 ust.1 zobowiązani są:

1) właściciele i współwłaściciele nieruchomości,

2) użytkownicy wieczyści,

3) jednostki organizacyjne,

4) osoby posiadające nieruchomość w zarządzie,

5) inne podmioty władające nieruchomością.

2. Odszczurzanie odbywa się na koszt osób wymienionych w ust.1.

   § 3. Kontrolę wykonania postanowień niniejszej informacji przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Straż Miejska w Chełmży.

   § 4. Brak realizacji ww. postanowień, spowoduje nałożenie kary grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Burmistrz Miasta Chełmży

mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży)

  • autor: Krzysztof Kubera, data: 2018-09-17

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1905638 osobą na tej stronie

Stopka

Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.