Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Romualda, Gerwazego, Protazego

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • XVII Półmaraton Chełmżyński

Treść strony

EKOPIEC 2018 - Miasto Chełmża

Gmina Miasto Chełmża we współpracy z Biurem ZIT Bydgosko -Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018. Program zakłada dofinansowanie zakupu i montażu nowego kotła grzewczego w miejsce istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Gmina Miasto Chełmża w budżecie miasta rok na 2018 na realizację ww. programu zabezpieczyła środki w kwocie 30 000,00 zł.

Program przewiduje dofinansowanie (w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych nakładów) wymiany źródła ciepła w wysokości 4 000,00 zł dla beneficjenta końcowego (mieszkańca), będącego właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na potrzeby mieszkaniowe.

Wskazany powyżej, limit dofinansowania dla Gminy Miasta Chełmży określony w Programie przewiduje udzielenie wsparcia dla maksymalnie 15 beneficjentów końcowych (mieszkańców). Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie w ramach Programu. W wyniku zakończonego naboru wniosków o udzielenie dotacji oraz ich merytorycznej weryfikacji, zaplanowana pula środków nie została wykorzystana. Wobec powyższego, podjęto decyzję o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego.

Zapraszamy do składania wniosków w celu przystąpienia do Programu EKOPIEC 2018 w Urzędzie Miasta Chełmży. Wzór wniosku oraz Regulamin udzielenia dotacji jest dostępny w Urzędzie przy ul. Gen. J. Hallera 2 (pokoje nr 17 i 18 w Małym Ratuszu na I piętrze). Dokumenty można również pobrać ze strony internetowej www.chelmza.pl. Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach od 2 do 24 lipca br. Po tym terminie przeprowadzona zostanie weryfikacja poprawności zgłoszeń. Jeżeli ilość złożonych i pozytywnie zweryfikowanych wniosków będzie większa niż 5, zostanie przeprowadzone publiczne losowanie wniosków. Spośród wszystkich spełniających kryteria formalne wylosowanych zostanie 5 wniosków zakwalifikowanych do udziału w programie. Pozostałe nieruchomości zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym regulaminem.

Zgodnie z preferencją Gminy Miasta Chełmży w pierwszej puli losowania znajdą się wnioski składane na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na kotły gazowe w mieszkaniach budynków wielolokalowych. Wszystkie pozostałe wnioski zostaną kolejno wylosowane (zgodnie z powyższą preferencją) i wpisane na listę rezerwową.

Mieszkańcy znajdujący się na liście rezerwowej będą mieli możliwość uzyskania dotacji jedynie w sytuacji, wycofania się mieszkańców z listy podstawowej lub zwiększenia limitu środków dostępnych dla Gminy Miasta Chełmży. Przed podpisaniem umowy z Miastem zostaną przeprowadzone komisyjne oględziny budynku w celu potwierdzenia zgodności informacji podanych we wniosku. Po podpisaniu umowy, partnerzy projektu – mieszkańcy - będą mieli czas na wykonanie inwestycji do końca września br. Rozliczenie przedsięwzięcia możliwe będzie po zakończeniu zadania, które zostanie potwierdzone protokołem z oględzin obiektu poświadczających wymianę źródła ciepła. Przekazanie Wnioskodawcy dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Miasta Chełmży przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, (www.wfosigw.torun.pl).

  • autor: Krzysztof Kubera, data: 2018-06-29

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1983913 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.