Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Romualda, Gerwazego, Protazego

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • XVII Półmaraton Chełmżyński

Treść strony

INFORMACJA

            Zapraszamy Mieszkańców Miasta Chełmża i Gminy Chełmża do skorzystania z usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, zwłaszcza niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku. Projekt pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Parafię pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży oraz Miasto Chełmża w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

            W ramach projektu zapewnione są usługi opiekuńcze świadczone w porze dziennej (oraz nocnej, o ile zaistnieje taka potrzeba) zarówno w dni robocze, jak i wolne od pracy (średnio 30 godz/miesięcznie na 1 podopiecznego). Oprócz usług opiekuńczych przewiduje się wsparcie specjalistyczne ze strony pielęgniarki. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania uczestnika przez wykwalifikowane opiekunki i przyznawane będą w wymiarze godzinowym uzależnionym od indywidualnych potrzeb uczestnika.

            Pracownik specjalistyczny (socjalny lub medyczny) przeprowadzi wywiad środowiskowy z uczestnikiem i ustali ilość godzin i zakres usług opiekuńczych. Każdy z uczestników będzie miał ustalony indywidualny zakres usług, obejmujący np. pielęgnację, dbanie o higienę osobistą, przygotowywanie i podawanie posiłków, utrzymywanie kontaktów z lekarzem i osobami bliskimi, ośrodkami wsparcia, robienie zakupów, konfekcjonowanie leków wg zaleceń lekarskich, asystowanie uczestnikowi w urzędach i miejscach użyteczności publicznej, etc. Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania uczestnika przez wykwalifikowanych specjalistów – pielęgniarkę, która będzie świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 2 godzin na uczestnika miesięcznie. Usługi pielęgniarskie przyznawane będą w wymiarze godzinowym ,uzależnionym od potrzeb uczestnika, opinii lekarskiej oraz rodzaju schorzenia.  W ramach projektu zostaną zakupione środki higieny osobistej w kwocie nieprzekraczającej 100,00 zł miesięcznie dla uczestnika. Przewidziany został również program wsparcia dla osób z otoczenia podopiecznych – odbiorców usług opiekuńczych.

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1983905 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.