Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Sobota 20 Października 2018

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Ireny, Kleopatry, Wendelina

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • ratusz.pl
  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Szanowni Mieszkańcy

W nawiązaniu do prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie montażu instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży, w ramach projektu pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”, mając na względzie zapis punkt VI. ust. 3 Regulaminu przedmiotowego naboru, uprzejmie informuję, iż w związku z dużym zainteresowaniem oraz koniecznością dostosowania planowanych działań do warunków konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dokonano zmiany ww. regulaminu.

W Regulaminie naboru wniosków w ramach projektu pn. „Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie III. ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Dofinansowanie na montaż instalacji będzie przyznawane według kolejności wynikającej z listy podstawowej instalacji przewidzianych do realizacji, licząc od miejsca pierwszego aż do wyczerpania limitu dostępnych środków, z zastrzeżeniem pkt V ust. 7 regulaminu. Wnioskodawcy, którzy nie zmieszczą się w limicie środków umieszczeni zostaną na liście rezerwowej, wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji.

Dofinansowanie dla osób z listy rezerwowej będzie możliwe w przypadku rezygnacji lub wykluczenia mieszkańców z listy podstawowej.”,

2. W punkcie V. po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Listę podstawowa tworzą wnioski, które otrzymały największą liczbę punktów spośród wszystkich prawidłowo złożonych, w tym co najmniej 15 wniosków dotyczących montażu instalacji solarnych.”,

3. W punkcie V. ustępy 7 i 8 otrzymują numery kolejno 8 i 9,

4. W punkcie VI. po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na nieruchomości jednego Wnioskodawcy może zostać zainstalowana jedna instalacja, wynikająca ze złożonego wniosku. Nie przewiduje się możliwości objęcia projektem dwóch instalacji zadeklarowanych przez tego samego Wnioskodawcę w dwóch odrębnych wnioskach.”,

5. W punkcie VI ustępy od 2 do 5 otrzymują numerację kolejno od 3 do 6.

Pozostałe zapisy regulaminu pozostały bez zmian.

Mając na względzie znaczne zainteresowanie mieszkańców oraz dużą liczbę złożonych wniosków, wprowadzenie powyższych zmian umożliwi montaż większej liczby instalacji w ramach przedmiotowego projektu. Jednocześnie dywersyfikacja rodzajów instalacji przyczyni się zwiększenia szans na pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy tekst jednolity zmienionego regulaminu naboru.

drukuj (Montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

  • autor: Zdzisław Stasik, data: 2017-03-20
  • autor: Zdzisław Stasik, data: 2017-03-20

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1878258 osobą na tej stronie

Stopka

Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.