Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Eufemii, Klaudii, Maurycego

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • obiekt Flash - http://triathlonenergy.pl/chelmza

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Brąchnówko, dnia 25 maja 2016 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

 

specjalista ds. obsługi projektów

z następującym zakresem zadań i obowiązków

 

 1. Udział w opracowaniu, realizacji i rozliczaniu operacji w ramach LSR
 2. Doradztwo dla przedsiębiorcóww zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, biznesplanów oraz wniosków o płatność w ramach LSR.
 3. Udział w naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR poprzez m.in.:
  • Udzielanie informacji o konkursie i zasadach wypełniania wniosków;
  • Zamieszczanie informacji w gminach i lokalnej prasie,
  • Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej (wniosek + biznesplan)i konsultacje z ekspertami zewnętrznymi,
  • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie wdrażania LSR
  • Organizowanie spotkań oraz działań promocyjno-informacyjnych,
  • Sporządzanie kart informacyjnych projektów na posiedzenie Rady LGD
  • Współpraca oraz stały kontakt z Wnioskodawcami.
 4. Kontrolowanie i monitoring projektów.
 5. Animowanie lokalnej społeczności i współpraca.
 6. Systematyczne kontakty z instytucjami zarządzającymi programami pomocowymi,
 7. Przestrzeganie Ustawy o zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej.
 9. Realizacja zadań zleconych przez DyrektoraBiura Stowarzyszenia oraz innych członków Zarządu.

 

Wymagania niezbędne stawiane pracownikowi na stanowisku  specjalista ds. obsługi projektów:

 • wykształcenie wyższe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych
 • min. roczne doświadczenie pracy biurowej i administracyjnej,
 • doświadczenie w opracowaniu biznesplanów

Wymagania pożądane stawiane pracownikowi na stanowisku  specjalista ds. obsługi projektów:

 • udokumentowana wiedza w zakresie sporządzania analiz ekonomicznych i finansowych (zaświadczenia ze szkoleń, certyfikaty)
 • doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem funduszy z UE,
 • udokumentowana znajomość problematyki funduszy UE, w szczególności rozwoju obszarów wiejskich,

 

Umiejętności techniczne:    

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, znajomość pakietu Microsoft Office
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi internetowych,

 

Pozostałe wymagania:         

 • prawo jazdy kat. B
 • możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3.kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.inne kserokopie / skany dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. kserokopia / skan świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie  i staż pracy,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),

7. oświadczenie o niekaralności.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Brąchnówku 18 (pałac, I piętro) lub przesłane drogą elektroniczną na adres lgd@ziemiagotyku.com w terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Ziemia Gotyku

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgd.ziemiagotyku.com

 

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1789352 osobą na tej stronie

Stopka

Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.