Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Cyryla, Edwarda, Narcyza

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • obiekt Flash - http://triathlonenergy.pl/chelmza

Treść strony

INFORMACJA O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW

Chełmża, dnia 24.03.2016 r.

INFORMACJA

O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW

W związku z nastaniem okresu wiosennego, corocznie powtarza się problem wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach, poboczach kolejowych i innych terenach. Taka sytuacja powoduje występowanie pożarów skutkujących dużymi stratami materialnymi.

Ponadto wypalanie traw wcale nie wpływa na poprawę jakości gleby i nie stanowi jej nawożenia czy użyźnienia. Pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej wyjaławiania i w konsekwencji erozję. W płomieniach zniszczeniu ulegają nie tylko suche trawy, ale całe rośliny wraz z systemem korzeniowym, cała flora oraz bakterie i grzyby – jednym słowem całe bogactwo przyrody.

Zgodnie z obowiązującym prawem za wypalanie traw grożą konsekwencje karne wynikające z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100). Stanowi o tym również § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zgodnie z którymi niedopuszczalne jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów, a w szczególności rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu. Również stosownie do § 43 ww. rozporządzenia zabronione jest wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.

Należy także wskazać, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) „kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji (…), podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o przestrzeganie ww. zakazów oraz o bezzwłocznej poinformowanie najbliższych jednostek Straży Pożarnej czy też Posterunków Policji w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Burmistrz Miasta Chełmży

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1788708 osobą na tej stronie

Stopka

Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.