Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Zakończenie inwestycji

Inwestycja pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" została zrealizowana. Załączamy film, który ukazuje prace budowlane oraz ich efekty.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2020-11-30

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży 2020

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2020-12-14

Zakup samochodu specjalnego

W dniu 31.08.2020r. został dostarczony, zakupiony przez Gminę Miasto Chełmża pojazd specjalny do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej MAN TSG rok produkcji 2010. Samochód został wyposażony w niezbędną i nowoczesną zabudowę, która pozwoli na sprawną i wydajną pracę. Dostawcą auta jest firma DUMAS Tomasz Gosztyła z Sosnowca, która została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2020-09-30
 • P1020327
 • P1020326
 • P1020323
 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2020-11-19

Zakończenie prac budowlanych

Z końcem sierpnia 2020r. firma MELBUD S.A. zakończyła prace budowlane oraz zgłosiła gotowość do odbioru inwestycji przez Zamawiającego. We wrześniu br. dokonano przeglądu, sprawdzenia i odbioru całości projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży".
 

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2020-09-28

Kontynuacja Zadania II - Osiedle Kościuszki i Zadania I - Osiedle Górna

Trwają prace budowlane w ramach Zadania II - Osiedle Kościuszki i Zadania I - Osiedle Górna. Wykonywane są czynności związane z odtwarzaniem nawierzchni drogowej w ulicy Kościuszki i Depczyńskiego. Zagospodarowano tereny wokół tłoczni ścieków przy ulicach Głowackiego i Turystycznej.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2020-05-11
 • P1020115
 • P1020120
 • P1020169
 • P1020170
 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2020-05-11

Kontynuacja Zadania II - Osiedle Kościuszki

Trwa budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kościuszki.

Wykonano nową nawierzchnię drogową na ulicy Głowackiego oraz ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Toruńskiej do Głowackiego, gdzie zakończono prace montażowe sieci.

W miesiącu marcu planuje się montaż wyposażenia tłoczni ścieków na Osiedlu Pensjonatowym oraz przy ulicach Plażowej, Kościuszki i Głowackiego.

 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2020-02-05
 • P1010791
 • P1010816
 • P1010802
 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2020-02-05

Rozpoczęcie Zadania I - Osiedle Górna

W dniu 07.01.2020 roku rozpoczęte zostały prace dotyczące Zadania I - Osiedle Górna.  Roboty związane będą z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górnej, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009 w Chełmży.

Wykonawca planuje zakończenie prac do końca sierpnia 2020 roku.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2020-01-10
 • P1010787
 • P1010843
 • P1010848
 • P1010854
 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2020-02-05

Podpisanie umowy pożyczki z NFOŚiGW

W dniu 04.10.2019r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miastem Chełmża podpisana została Umowa nr 488/2019/Wn02/OW-Kl-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" współfinansowanego ze  środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta. 

Kwota pożyczki to 7 500 000 zł. Okres pożyczki to 02.09.2019r. - 30.06.2034 r.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2019-10-11

Rozpoczęcie kolejnego etapu prac

W związku z realizacją kolejnego etapu prac budowlanych dla Zadania II - osiedle Kościuszki, w miesiącu maju br. rozpoczęte zostały roboty budowlane przy ul. Kościuszki oraz w miesiącu lipcu br. przy ul. Głowackiego. 

W ramach projektu w powyższych ulicach wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa i przebudowa sieci deszczowej, budowa separatora i osadnika sieci kanalizacji deszczowej z wyrzutem do jeziora. Prace zostaną zakończone odtworzeniem nawierzchni drogowej. Planowany termin zakończenia to koniec czerwca 2020r.

Na czas prowadzonych robót wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2019-08-26
 • P1010031
 • P1010208
 • P1010309
 • P1010343
 • P1010343
 • P1010344
 • P1010350

Budowa tłoczni ścieków

Na przełomie miesięcy czerwca i lipca br. wybudowana została tłocznia ścieków przy ul. Głowackiego.

 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2019-07-15
 • P1010150
 • P1010151

Zakończenie prac w ulicy Toruńskiej

Z początkiem lipca 2019r. zakończono prace budowlane w ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

Prowadzone prace polegały na budowie sieci sanitarnej, przebudowie sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej z przyłączeniami oraz na odtworzeniu pasa drogowego.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2019-07-15
 • P1010176
 • P1010272

Zmiana organizacji ruchu

W związku z realizacją kolejnego etapu prac budowlanych dla Zadania II - osiedle Kościuszki, w dniu 08.04.2019 r. rozpoczęte zostały roboty budowlane przy ul. Toruńskiej. 

W ramach projektu na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sikorskiego wykonana zostanie przebudowa sieci sanitarnej i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace zostaną zakończone odtworzeniem nawierzchni drogowej. Planowany termin zakończenia to koniec czerwca 2019r.

Na czas prowadzonych robót wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2019-04-12
 • zdjęcie
 • zdjęcie

Zakończenie Zadania III - Sikorskiego

W dniu 30.03.2019 r. zakończone zostały prace drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni pasa ruchu oraz położeniem nowego chodnika dla Zadania III - ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Dworcowej.

Prace prowadzone były w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży", a dla Zadania III - Sikorskiego polegały na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, wymianie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych.

Przywrócona została pierwotna organizacja ruchu.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2019-04-01
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie

Zmiana organizacji ruchu

Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Chełmży” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace budowlane prowadzone są w ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Dąbrowskiego oraz na Osiedlu Kościuszki.

Na czas realizacji inwestycji została wprowadzona nowa organizacja ruchu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2018-12-05
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie

Informacja o dostępności ziemi.

Informujemy, iż istnieje możliwość pozyskania ziemi z wykopów (UWAGA: nie jest to ziemia urodzajna). Gwarantowany bezpłatny transport w obrębie miasta oraz w odległości 3 km od granicy administracyjnej miasta Chełmża.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Jednostką Realizującą Projekt Urzędu Miasta Chełmży pod numerem 730 987 058.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-12-03

Rozpoczęcie prac budowlanych

W dniu 19 listopada firma MELBUD S.A. rozpoczęła realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży".

W pierwszej kolejności rozpoczęte zostało Zadanie II - Osiedle Kościuszki. Baza Wykonawcy została zlokalizowana przy ul. Turystycznej.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie

Ustawienie tablic informacyjnych

W dniu 23.11.2018r. na terenie miasta zostały zamontowane tablice informacyjne (6 szt.) dotyczące realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży".

Tablice znajdują się w następujących miejscach: 1. róg ulic Sikorskiego i Dąbrowskiego, 2. przy ul. Toruńskiej, 3. przy ul. Kościuszki, 4. przy ul. Słonecznej, 5. przy ul. Turystycznej, 6. przy ul. Depczyńskiego.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30
 • zdjęcie
 • zdjęcie

Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

W dniu 28 września 2018r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży nr 128/SOR/18 zostało zmienione zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmży. Utworzona została Jednostka Realizująca Projekt - JRP. 

JRP zajmować się będzie kompleksową obsługą projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja siedi kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży".

Więcej o JRP w zakładce "Kontakt".

 

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30

Przekazanie placu budowy

W dniu 19.10.2018 r. komisja w składzie: ze strony przekazującego - Marek Kuffel (zamawiający), ze strony przyjmującego - Nikodem Krywionek i Maciej Kicerman (wykonawca), dokonała przekazania terenu budowy.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30

Umowa na wykonanie robót budowlanych projektu podpisana

Dnia 19 października 2018r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" w aglomeracji chełmżyńskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. W imieniu Miasta Chełmży umowę podpisał Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński, przy kontrasygnacie Krystyny Lulka - Skarbnika Miasta. W imieniu wykonawcy firmy MELBUD S.A. z siedzibą w Grudziądzu umowę podpisali: Maciej Kicerman - Prezes Zarządu i Andrzej Czapliński - Członek Zarządu.

Wartość zadania 23 770 889,90 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – 31 sierpnia 2020 roku.

Przedmiot realizacji projektu został podzielony na zadania: Zadanie I - Osiedle Górna, Zadanie II - Osiedle Kościuszki i Zadanie III - Sikorskiego.

 

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30
 • zdjęcie
 • zdjęcie
 • zdjęcie

Podpisanie Umowy o dofinansowanie

W dniu 29 czerwca 2018r. pomiędzy Gminą Miastem Chełmża reprezentowanym przez Marka Kuffla - Zastępcę Burmistrza Miasta i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Ewę Kamieńską - Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Janusza Topolskiego - p.o. Głównego Księgowego, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży".

Umowa została zawarta w ramach działania 2,3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30

Wybrano Inżyniera Kontraktu

Dnia 7 maja 2018r. w Chełmży pomiędzy Gminą Miastem Chełmża reprezentowanym przez Jerzego Czerwińskiego - Burmistrza Miasta i B-Act sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Paderewskiego 24 reprezentowaną przez Pana Radosława Kozłowskiego, zawarta została umowa na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności).
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania będzie działał w imieniu Gminy Miasta Chełmży i odpowiadał za prawidłowy przebieg inwestycji, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl