Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Zakończenie realizacji projektu pn. „Remont i modernizacja wieży ciśnień”

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Remont i modernizacja wieży ciśnień”. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie i budowlane, których głównym celem było przywrócenie pierwotnej estetyki, ładu i atrakcyjności zabytkowej wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ulicy Paderewskiego w Chełmży.

Roboty budowlane obejmowały w szczególności remont dachu, w tym wymianę konstrukcji więźby dachowej i pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i wprowadzeniem rur spustowych do wnętrza budynku. Najważniejsze i zarazem najbardziej zauważalne prace wykonane zostały na elewacji zewnętrznej budynku. Ściany wieży poddane zostały kompleksowej renowacji i konserwacji. Uzupełniono ubytki cegieł, zaprawy w fugach, naprawiono pęknięcia i odspojenia. Powierzchnię cegieł oczyszczono i zaimpregnowano. W ramach prac konserwatorskich wykonano rekonstrukcję daszków przypór i fryzów. Odnowione zostały również drzwi wejściowe i okna. Modernizacją objęto również wnętrze budynku. Wymieniono posadzki na parterze i piętrze, przeprowadzono renowację schodów i podestów drewnianych na najwyższym poziomie (przy murze szachulcowym) oraz montaż nowych schodów pomiędzy przyziemiem i stropem nad parterem. Wykonano nowe tynki wewnętrzne, a pozostałe schody wyremontowano.

Wszystkie prace wykonane zostały pod czujnym okiem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W rezultacie wykonanych działań wieża prezentuje się okazale, a jej odnowiona fasada przyciąga wzrok. Obiekt jako jedno ze świadectw dorobku historycznego miasta i regionu, wkrótce zostanie udostępniony również wszystkim zainteresowanym obejrzeniem z bliska i od wewnątrz tej niewątpliwie pięknej budowli. Szczegółowe informacje w tym temacie zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży oraz na profilu miasta w mediach społecznościowych.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 125 396,67 PLN, z tego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pozyskano kwotę 440 801,92 PLN. Zadanie realizowano od lutego do grudnia 2018 r.

Remont wieży ciśnień to jedno z wielu działań gminy miasta Chełmży na rzecz zachowania oraz promocji dziedzictwa kulturowego miasta Chełmży.

drukuj (Zakończenie realizacji projektu pn. „Remont i modernizacja wieży ciśnień”)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2018-12-18
  • wieża ciśnień
  • wieża ciśnień
  • wieża ciśnień
  • wieża ciśnień

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl