Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Treść

  • logo

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA CHEŁMŻY !!!

     Informujemy, iż projekt pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy miasta Chełmży” jest nadal realizowany, gdyż miasto Chełmża uzyskało zgodę na przedłużenie okresu jego realizacji do końca października bieżącego roku. Dla przypomnienia wspomniany projekt realizowany w formie dwudniowych warsztatów szkoleniowych w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży. Jego celem jest zwiększenie umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania się w świecie internetu. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 roku życia, natomiast nie jest już stawiany wymóg zamieszkiwania uczestnika szkoleń na terenie miasta Chełmży. Szkolenia odbywają się w ciągu dwóch dni szkoleniowych w grupach szkoleniowych do 12 osób w grupie.
     Tematyka szkoleń wychodzi naprzeciw treściom najczęściej poszukiwanym w internecie, a do wyboru są następujące tematy szkoleń:

  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową (bloga)
  • Mój biznes w sieci
  • Kultura w sieci
  • Rolnik w sieci

Szkolenie odbywa się w formuje warsztatowej, a uczestnicy w praktyczny sposób poznają tajniki internetu. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.
Wszelkich informacji na temat szkoleń oraz zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu można dokonywać telefonicznie pod numerem 56 639 23 51 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (parter, pokój nr 2).

drukuj (ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA CHEŁMŻY !!!)

  • autor: Janusz Wilczyński, data: 2019-07-29

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl