Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • Utrudnienia w ruchu na ul. Dworcowej

Utrudnienia w ruchu na ul. Dworcowej

Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną:

 

Aktualnie trwają roboty budowlane na pierwszym etapie prac tj. od ulicy św. Jana do ulicy Polnej polegające na rozbiórce istniejących elementów dróg, rozbiórce podbudowy oraz istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej. Następnie w ramach tego etapu zostaną wykonane nowe krawężniki, ścieki z kostki kamiennej, podbudowa pod nową jezdnię oraz nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej. Koniec tego etapu prac, czyli oddanie do ruchu odcinka od ulicy św. Jana do ulicy Polnej planowane jest do końca czerwca.

Kolejnym etapem realizacji jest zamknięcie odcinka ulicy Dworcowej od ul. Sikorskiego do ulicy św. Jana. W ramach tego etapu zostanie wykonana rozbiórka nawierzchni wraz podbudową. Następnie zostaną wykonane nowe krawężniki, ścieki, podbudowa oraz nawierzchni asfaltowa. Zakończenie prac na tym etapie, a tym samym zakończenie całości inwestycji planowane jest do końca sierpnia 2024 r. Jednakże prosimy mieć na uwadze, że termin zakończenia prac w związku z wydłużeniem zamknięcia ulicy Mickiewicza, może ulec zmianie. 

Remont drogi gminnej nr 101287C - ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży) kilometraż 0+442,85 - 1+430,53:

W związku z wykonywaniem prac związanych z układaniem warstw bitumicznych na ulicy Dworcowej od piątku 17.05.2024 nastąpią utrudnienia w ruchu oraz w dojeździe do posesji na odcinku od ul. Polnej do granic administracyjnych miasta. 

 

Ze względów technologicznych masa mineralno - asfaltowa będzie układana pełną szerokością jezdni, co znacznie przyspieszy zakończenie prac, a także skróci czas utrudnień jednak wymaga zamknięcia ulicy na czas wykonywanych robót.

 

W piątek 17.05.2024 układana będzie górna warstwa kruszywa łamanego oraz warstwa profilowa asfaltowa, w związku z czym niemożliwy będzie przejazd ulicą Dworcową, a dojazdy do posesji będą znacznie utrudnione. Prace rozpoczną się od końca odcinka, czyli od granic administracyjnych miasta w kierunku ulicy Polnej.

 

W poniedziałek 20.05.2024 kontynuowane będzie układanie warstwy profilowej na jezdni oraz dolnych warstw bitumicznych na zjazdach.

 

Podsumowując w piątek 17.05.2024 oraz poniedziałek 20.05.2024 r. zostanie zamknięta dla ruchu ulica Dworcowa od ul. Polnej do granic administracyjnych miasta.

 

Harmonogram prac na kolejne dni przy układaniu warstwy ścieralnej będę przedstawiał na bieżąco.

 

  • autor: Tomasz Szreiber, data: 2024-05-14

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl