Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Zmiany w strukturze połączeń autobusowych

Mieszkańcy Chełmży

Mając na uwadze zmiany zachodzące w strukturze połączeń autobusowych na terenie województwa oraz liczne prośby mieszkańców o zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił się z prośbą o niezwłoczne przeanalizowanie  i dostosowanie sieci istniejących przystanków do funkcjonujących na terenie województwa linii komunikacyjnych. 

W tym celu uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa pod adresem przystanki@kujawsko-pomorskie.pl, na adres której można wysyłać wnioski  i propozycje mieszkańców dotyczące utworzenia nowych, likwidacji nieużytkowanych lub zmiany lokalizacji aktualnej sieci przystanków.

Propozycje dotyczące przystanków znajdujących się przy drogach wojewódzkich przeanalizowane zostaną pod kątem zasadności (np.: odległość między przystankami) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po dokonaniu wszystkich planowanych zmian zostanie zmieniona Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego „w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków”, po czym nowe przystanki zostaną uwzględnione i wprowadzone do obowiązujących rozkładów jazdy.     

 

           

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl