Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

DZIEŃ SENIORA W KLUBIE OTWARTYCH DRZWI !

 

qf2sAAAAASUVORK5CYII=

              DZIEŃ SENIORA W KLUBIE OTWARTYCH DRZWI !

 

   W dniu 7 lipca br.  beneficjenci projektu „Klub otwartych drzwi – edycja II” świetnie  bawili się na zorganizowanym przez MOPS w Chełmży spotkaniu z okazji Dnia Seniora.

   Co prawda Dzień Seniora obchodzimy dopiero 21 sierpnia (Narodowy Dzień Seniora) oraz 14 listopada (Ogólnopolski Dzień Seniora), ale to w żaden sposób nam nie przeszkadzało dobrze się bawić i korzystać z uroków wspólnej biesiady. Spotkanie to miało także czas podsumowania realizowanego przez MOPS projekt „Klub otwartych drzwi – edycja II”.

Integracja …..Integracja ….. Integracja - uroczystość miała charakter spotkania mieszkańców naszej małej ojczyzny. Na imprezę zaproszeni zostali przedstawiciele Parafialnego Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmży, Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek Łozanki, uczestnicy poprzedniej edycji projektu „Klub otwartych drzwi”,  swoją obecnością uroczystość zaszczyciły także władze miasta z Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży – Panem Januszem Kalinowskim, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Chełmży – Małgorzatą Polikowską       i Zastępcą Burmistrza Miasta Chełmży – Panem Markiem Kufflem na czele, a także radni miasta radni miasta – Pani Krystyna Myszkowska oraz Pan Franciszek Kuczka.                    W spotkaniu brała udział także Pani Marta Kruszczyńska - specjalistka ds. administracyjnych i obsługi projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z siedzibą  w Łysomicach.

   Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży przywitał wszystkich gości i pokrótce opowiedział o samym projekcie, o jak ważnej idei zagospodarowywania przestrzeni publicznej dla seniorów. Następnie Panie z Fundacji Akademii Rozwoju w Łubiance – Agnieszka Matysek i Magdalena Kaśkiewicz przedstawiły projekcję przedstawiającą realizację projektu od samego początku. Natomiast radny miasta Chełmży – Pan Franciszek Kuczka – znany nauczyciel i społecznik, długoletni radny opowiedział o swoim nowym filmie – „Leon Czarliński ziemianin, działacz narodowy i społeczny”. Z ciekawością zaproszeni goście obejrzeli film, przedstawiający kawałek historii o lokalnym patriocie.     

Warto wspomnieć, że spotkanie odbyło się w Środowiskowym Centrum Aktywności w Chełmży. Miejsce organizacji nie było przypadkowe, gdyż te nowoczesne pomieszczenia, wraz z infrastrukturą komputerową zostały utworzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży z myślą o społeczności lokalnej.

   Zabawy było co nie miara –  nie zabrakło śmiechu, tańców, śpiewu i konkursów. Do tańca przygrywał profesjonalny zespół muzyczny i on też zabawiał gości, zaś Panie z Fundacji przygotowały różne konkursy i teleturnieje. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Piosenki z dawnych lat, wspólne ich śpiewanie pozwoliło wrócić do młodych lat. Organizatorzy zapewnili uczestnikom catering.

   Na półkach meblowych Środowiskowego Centrum Aktywności można było podziwiać prace wykonane przez beneficjentów realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży projekt grantowy „Klub otwartych drzwi – edycja II”.

   Cieszy nas to, że gościom spodobało się to spotkanie, przyjęli je z aplauzem i co ciekawe podziękowań nie było końca i wszyscy zgodnie stwierdzili, że chciałoby się więcej.  Radosne nastroje uczestników spowodowały w nas napływ energii do podejmowania kolejnych wyzwań. Projekty unijne lub ministerialne, których adresatami są seniorzy, osoby niepełnosprawne cieszą się cały czas niesłabnącą popularnością. Niewątpliwie są okazją do szeroko rozumianego włączenia się tych osób w życie społeczne, przeciwdziałają procesowi wykluczenia społecznego.

MOPS w Chełmży składa serdeczne podziękowania swoim partnerom za aktywny udział w realizacji projektu grantowego - „Klub otwartych drzwi – edycja II”    :

- Pani Annie Kruszyk Prezes Fundacji Akademii Rozwoju w Łubiance, yfZLE+5BNJwAAAABJRU5ErkJggg==

- Pani Barbarze Wicherskiej  - właścicielce Kwiaciarni w Chełmży.          

  Gorące podziękowania płyną także do radnego Pana Franciszka Kuczki za projekcję na filmu historycznego o właścicielu Brąchnówka oraz Pani Danucie Białkowskiej – wolontariuszce w projekcie.

                                                                                                                                                    

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 52.650,00 zł, w tym wkład własny gminy 2.650,00 zł.

YGyEmbQAAAABJRU5ErkJggg==

 

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl