Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • Bez tytułu

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych służących poznaniu lokalnych problemów, potrzeb, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku” (LSR) – Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie. Uzyskane informacje będą podstawą do sporządzenia diagnozy społecznej obszaru i analizy SWOT, jako punktu wyjścia do określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029.

Link do ankiety: http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/786-wypelnij-ankiete-badanie-opinii-mieszkancow-w-zakresie-potrzeb-i-zasobow-obszaru-lokalnej-grupy-dzialania-ziemia-gotyku 

  • autor: Tomasz Szreiber, data: 2022-07-28

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl