Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • plakat_page-0001

Projekt pn. „Biblioteka – miejsce aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców”

Projekt pn. „Biblioteka – miejsce aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców” realizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Prejsa w Chełmży w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły na plakacie i w regulaminie. 

  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2022-03-10

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl