Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Projekt „Klub otwartych drzwi” edycja II

Projekt pt. „Klub otwartych drzwi” – Edycja II realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Projekt „Klub otwartych drzwi” edycja II
    Projekt „Klub otwartych drzwi” edycja II

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl