Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • plakat
    • autor: Wioleta Derkowska, Bartosz Danielewicz
  • autor: Wioleta Derkowska, Bartosz Danielewicz, data: 2021-05-14

Konkurs na logo Inkubatora Przedsiębiorczości

Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza konkurs na logo Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego tworzącego logo Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie wykorzystywany w szczególności do celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Uczestnikami konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne. 

Logo można wykonać dowolną techniką. Prace należy przesyłać na adres mailowy: promocjaum@post.pl lub gkmum@post.pl bądź dostarczyć osobiście w okienku podawczym w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, w godzinach jego otwarcia lub pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (skan podpisanego Załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu) w tytule wiadomości/korespondencji wpisując: Logo dla Inkubatora Przedsiębiorczości. Niepodpisane dokumenty, o których mowa powyżej nie mogą być uznane za zgłoszenie do Konkursu.

Czas trwania konkursu od 17 maja do 20 czerwca
Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca

Szczegóły w regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.chelmza.pl, na Facebooku (profil Miasto Chełmża) , w tym na plakacie informacyjnym oraz pod numerami telefonu: 56 639 23 42, 56 639 23 47

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl