Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Usunięcie drzew

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności” przy ul. ks. Piotra Skargi (na terenie przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3) zaplanowano usunięcie 5 drzew gatunku lipa drobnolistna. Wycinka drzew jest konieczna i wynika z kolizji z planowanym, nowym zagospodarowaniem terenu. Lipy rosną w miejscu nowo budowanego boiska wielofunkcyjnego. Usunięcie drzew wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wydaną przez Starostę Toruńskiego decyzją zezwalającą na usunięcie drzew. W miejsce usuniętych drzew wykonane zostaną nasadzenia zastępcze, rozumiane jako posadzenie drzew w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa. 

W ramach projektu zaplanowano uporządkowanie kompozycji terenów zielonych, w tym nasadzenie 22 nowych drzew.

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2021-02-15
  • plan

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl