Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

 • 20201030_122422

Środowiskowe Centrum Aktywności i nowe miejsca przedszkolne

Zakończyła się realizacja prac adaptacyjnych w budynku należącym uprzednio do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, tzw. przybudówki, których celem było utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności oraz nowych oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmży.

W ramach inwestycji dotyczącej zadań pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, oraz „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”, w tym „Świat Przedszkolaka”, przeprowadzono kompleksową przebudowę wnętrza obiektu, obejmującą zmianę układu pomieszczeń, dobudowanie klatki schodowej wraz z windą osobową, a także zakup wyposażenia dla przedszkola oraz centrum aktywności. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa dla seniorów.

Dzięki realizowanej inwestycji zwiększona zostanie liczba miejsc przedszkolnych. Zaplanowano utworzenie dwóch nowych oddziałów, które mieścić się będą na parterze oraz na pierwszym piętrze modernizowanego budynku. Wraz z zakończeniem robót adaptacyjnych zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Świat Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres projektu obejmuje finansowanie bieżącej działalności nowych oddziałów przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli.

Na drugim piętrze zmodernizowanego budynku funkcjonować będzie Środowiskowe Centrum Aktywności, stanowiące kluczowy element działań rewitalizacyjnych ujętych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. wyposażony jest w windę, toalety dla niepełnosprawnych, odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne i drzwi. Prace związane z adaptacją budynku są pierwszym etapem rewitalizacji. Druga część inwestycji, zaplanowana na rok 2021, dotyczyć będzie zagospodarowania terenów otaczającego szkoły. Powstaną między innymi dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.

Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także ze środków z budżetu państwa.

Wartość całkowita prac adaptacyjnych wyniosła 3 282 861,93 PLN. Na realizację przedsięwzięcia związanego z powstaniem Środowiskowego Centrum Aktywności i modernizacją otoczenia szkół gmina miasto Chełmża pozyskała łączną kwotę 5 059 932,74 PLN. Na działania w ramach projektu „Świat Przedszkolaka” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 616 779,80 PLN.

 

 

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2020-10-30
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole
 • przedszkole

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl