Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • umowy_efrr-4

Umowa dot. modernizacji pływalni w Chełmży podpisana!

W dniu 18 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz - Jerzy Czerwiński przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta - Pani Krystyny Lulki podpisał umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu. Dotyczy on kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży - II etap modernizacji krytej pływalni. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

zdjęcia: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2020-02-18
  • umowy_efrr-10
  • umowy_efrr-19
  • umowy_efrr-3
  • umowy_efrr-4
  • umowy_efrr-8
  • umowy_efrr-9

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl

baner toplayer
informacja na temat kwarantanny