Menu

Aktualności

Nawigacja

Treść

Międzykontynentalna wymiana korespondencji przyjaźni

W październiku 2019 uczniowie klasy III „a”, z SP 5 w Chełmży przystąpili do realizacji Programu „Korespondencja przyjaźni”, którego  głównymi celami są:

- rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności m.in. pisemnego wypowiadania się uczniów ,

- tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka,

- wszechstronny rozwój każdego ucznia,

- promowanie efektów pracy uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Dzieci przez najbliższe  miesiące będą wymieniały listy z rówieśnikami ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Pierwszy list klasa III „a” zredagowała grupowo. Dzieciom zostały przydzielone również indywidualne zadania takie jak m.in. przepisanie listu, złożenie podpisów, zaadresowanie koperty i zapakowanie korespondencji. Następnie wszyscy udali się do Urzędu Pocztowego w Chełmży by tam kolejno kupić znaczek, nakleić go na kopertę i wysłać.  Ponadto dzięki uprzejmości Pani Naczelnik Urzędu Pocztowego uczniowie na własne oczy zobaczyli początkową drogę listu jaką musi on pokonać i wysłuchali z uwagą opowiadania o tym,  jakie będą jego dalsze losy w dalekiej podróży do Stanów Zjednoczonych.

Korespondencja międzyszkolna polega na zbiorowej lub indywidualnej wymianie listów przez dzieci, wymianie albumów tematycznych i okolicznościowych, gazetek szkolnych, prac dziecięcych. Z czasem wymiana ta może się wzbogacić o różnego rodzaju informacje odpowiadające na pytania korespondentów, wycinki z czasopism, a nawet drobne upominki. Prowadzenie korespondencji wprowadza uczniów w różne sytuacje komunikacyjne. Redagowanie listu wymaga nie tylko znajomości i umiejętności stosowania zasad obowiązujących przy posługiwaniu się tym rodzajem pisma użytkowego, lecz także opanowania jasności, poprawności i zwięzłości stylu.

Pisanie listów jest dla uczniów wielką przygodą, której efektem jest nawiązanie korespondencyjnej przyjaźni. Wymiana listów to także przyjęcie przez uczniów na siebie ważnego zadania – wyrobienie u kolegów ze Stanów Zjednoczonych umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, poprawnego pisania listów, wzbogacanie ich słownictwa oraz poszerzanie obustronne wiedzy. Dlatego też,  wielką motywacją do podjęcia przez uczniów klasy trzeciej  tego działania jest to, że uczniowie ci mają możliwość pisania listów do rówieśników, którzy ze względu na miejsce swego przebywania mają ograniczone umiejętności posługiwania się językiem polskim, szczególnie w piśmie. Ich rodzice  przebywają w Stanach Zjednoczonych ze względu na pracę, kontrakty zawodowe. Niejednokrotnie tylko jeden z rodziców jest Polakiem, jednak rodzicom bardzo zależy na tym, aby ich dzieci uczyły się języka polskiego i z wielką aprobatą przyjęli pomysł korespondencji z rówieśnikami z Polski.

fot. i tekst: Szkoła Podstawowa nr 5

drukuj (Międzykontynentalna wymiana korespondencji przyjaźni)

  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-11-19

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl