Menu

Aktualności

Nawigacja

Treść

  • P1010497

Inwestycja w toku

Trwają prace w ramach realizacji projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, będą realizowane w ramach 1 kontraktu na roboty budowlane z podziałem na 3 zadania (Zadanie I – Osiedla Górna, Zadanie II – Osiedle Kościuszki i Zadanie III – Sikorskiego – wykonane).

W związku z realizacją kolejnego etapu prac budowlanych dla Zadania II - osiedle Kościuszki, w miesiącu maju br. rozpoczęte zostały roboty budowlane przy ul. Kościuszki oraz w miesiącu lipcu br. przy ul. Głowackiego. 

W powyższych ulicach wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa i przebudowa sieci deszczowej, budowa separatora i osadnika sieci kanalizacji deszczowej z wyrzutem do jeziora. Prace zostaną zakończone odtworzeniem nawierzchni drogowej. Planowany termin zakończenia to koniec czerwca 2020r.

W pierwszej kolejności zakończone zostaną: ul. Kościuszki – odcinek od ul. Toruńskiej do ul. Głowackiego, oraz ul. Głowackiego. Termin odtworzenia dróg wg harmonogramu to koniec marca 2020r. Z ustaleń z Wykonawcą prac wynika, iż zakres ten zostanie zrealizowany prawdopodobnie do końca 2019r.

Na czas prowadzonych robót wprowadzona została zmiana organizacji ruchu.

Całkowity koszt projektu wynosi 26.089.841,33 PLN, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności to kwota 13.603.366,55 PLN. Różnica pomiędzy wkładem finansowym Unii Europejskiej i całkowitym kosztem projektu wydatkowana zostanie z budżetu Miasta Chełmży.

tekst i zdjęcia: Jednostka Realizująca Projekt

  • Inwestycja w toku
  • Inwestycja w toku
  • Inwestycja w toku
  • Inwestycja w toku

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl