Menu

Aktualności

Nawigacja

Treść

 • małe

Burmistrz nagrodzony Medalem

W sobotę (7 września) Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się gala inaugurująca wojewódzkie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas uroczystości wręczyliśmy medale Hereditas Saeculorum w uznaniu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Odebrali je Gmina Miasta Chełmża, Jerzy Okoński, Dariusz Subocz oraz Anna Soborska-Zielińska i Marek Zieliński.

- To wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Przyznając te wyróżnienia promujemy dobre praktyki i osiągnięcia w tej dziedzinie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Gmina Miasta Chełmża została wyróżniona w kategorii I - prace konserwatorskie i restauratorskie za remont i modernizację wieży ciśnień w Chełmży. Wzniesiona w 1900 roku wieża reprezentuje rzadkie połączenie stylu neogotyckiego z tzw. stylem wernakularnym i jest jednym z symboli rozwoju Chełmży z końca XIX, zaznaczonego wyraziście w panoramie miasta. W ramach projektu modernizacyjnego wykonano między innymi remont konstrukcji dachu, ściany wieży poddane zostały kompleksowej renowacji i konserwacji. Uzupełniono liczne ubytki cegieł, spoinowania, powierzchnię cegieł oczyszczono, restauracji poddano drzwi wejściowe. Wewnątrz wzmocniono stropy Foerstera, naprawiono posadzki na parterze i piętrze, przeprowadzono renowację schodów i podestów drewnianych. Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym z poszanowaniem zasad konserwatorskich.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 125 396,67 PLN, z tego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pozyskano kwotę 440 801,92 PLN. Zadanie realizowano od lutego do grudnia 2018 r.

Przeprowadzone w zabytkowej, wodociągowej wieży ciśnień prace konserwatorskie i restauratorskie zostały nagrodzone Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Hereditas Saeculorum”. Nagrodę przyznano w ramach konkursu „Dziedzictwo Wieków”.

Nagrody wręczone zostały w dniu 7 września 2019 r., w trakcie uroczystej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa. Medalem wyróżniono zarówno Burmistrza Miasta Chełmży, jak również wykonawcę robót budowlanych i konserwatorskich, firmę FRAM-BUD z Poznania.

 • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-09-09
 • dni_dziedzictwa-03
 • dni_dziedzictwa-04
 • dni_dziedzictwa-08
 • dni_dziedzictwa-12
 • dni_dziedzictwa-13
 • dni_dziedzictwa-14
 • dni_dziedzictwa-16
 • dni_dziedzictwa-18
 • dni_dziedzictwa-20
 • data: 2019-09-09

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl