Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 21 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Zakres projektu

Wszystkie działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „ Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, będą realizowane w ramach 1 kontraktu na roboty budowlane z podziałem na 3 zadania.

ZADANIE I – planowane do realizacji od 01.01.2020r. do 31.08.2020 r., będzie obejmować:

-  budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009.

ZADANIE II – planowane do realizacji od 19.11.2018 r. do 30.06.2020 r., będzie obejmować:

-        budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości oraz sieci wodociągowej z przyłączeniami w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej wraz z odprowadzeniem ścieków opadowych i roztopowych do jeziora Chełmżyńskiego.

ZADANIE III – planowane do realizacji od grudzień 2018 r. do luty 2019 r., będzie obejmować:

-       budowę kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Gen. W. Sikorskiego pomiędzy ul. Dworcową, a ul. Dąbrowskiego.

Dodatkowo w ramach projektu planowany jest zakup samochodu spacjalistycznego przeznaczonego do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu.

Całkowity koszt projektu wynosi 26.089.841,33 PLN, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności to kwota 13.603.366,55 PLN. Różnica pomiędzy wkładem finansowym Unii Europejskiej i całkowitym kosztem projektu wydatkowana zostanie z budżetu Miasta Chełmży.

  • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2018-11-30

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 252 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.