Menu

Nawigacja

Treść

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Rostkowski
iodo@um.chelmza.pl

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-11-13 09:02

KLAUZULA INFORMACYJNA - ogólna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-03-22 08:49

Klauzula informacyjna - opłata przekształceniowa

drukuj (Klauzula informacyjna - opłata przekształceniowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-02-18 12:32

KLAUZULA INFORMACYJNA promocja miasta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest: Burmistrz Miasta Chełmży, ul. Gen .J. Hallera 2, 87-140 Chełmża,adres e-mail: um@chelmza.pl,tel.566392330

KLAUZULA INFORMACYJNA - Monitoring Urzędu Miasta

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-11-19 10:07

Klauzule informacyjne Wydziału Spraw Obywatelskich

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-05-28 13:10

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

KLAUZULA INFORMACYJNA Budżet Obywatelski

drukuj (KLAUZULA INFORMACYJNA Budżet Obywatelski)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-09-17 13:36

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób zapraszanych na uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-10 13:48

KLAUZULA INFROMACYJNA Transmitowanie i utrwalanie posiedzenia rady gminy przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-11 14:03

KLAUZULA INFORMACYJNA utrzymanie czystości i porządku w gminie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-16 14:08

Klauzula infromacjyjna - odbieranie odpadów komunalnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-11 14:06

klauzula informacyjna - kwalifikacja wojskowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-01-30 11:32

KLAUZULA INFORMACYJNA podatek od nieruchomości, podatek rolny

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-02-06 12:10

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-02-06 12:09

Klauzula informacyjna - rekrutacja

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
   data wytworzenia: 2019-05-14
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-05-14 13:55
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-14 13:55

Klauzula informacyjna - zatrudnienie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-14 13:56

KLAUZULA INFORMACYJNA udostępnianie danych z rejestru PESEL i mieszkańców

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-06-28 08:10

KLAUZULA INFORMACYJNA rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów

drukuj (KLAUZULA INFORMACYJNA rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-09-20 08:05

KLAUZULA INFORMACYJNA przetwarzanie danych osobowych w związku z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-10-23 11:24

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl

baner toplayer
półmaraton