Menu

Nawigacja

Treść

Informacja o zmianie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Chełmża

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Chełmża

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drukuj (Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Weber
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-02 12:14

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2020

drukuj (HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kołaszyńska
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-31 08:41

Informacja w sprawie BDO.

Informacja w sprawie BDO.

Komunikat dotyczący zasad segregacji odpadów komunalnych.

Komunikat dotyczący zasad segregacji odpadów komunalnych.

Informacja o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach.

Informacja o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach.

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Miasto Chełmża

drukuj (Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Miasto Chełmża)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kołaszyńska
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-11-18 13:20

Adresy punktów zbierania odpadów z gospodarstw rolnych

drukuj (Adresy punktów zbierania odpadów z gospodarstw rolnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kołaszyńska
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-11-18 13:18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży za rok 2018, Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2018 rok

drukuj (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży za rok 2018, Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2018 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kołaszyńska
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-04-19 10:42

Informacja - odpady

Informacja - odpady

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2019

drukuj (HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Weber
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-01-02 08:54
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 08:59

Klauzula infromacjyjna - odbieranie odpadów komunalnych

drukuj (Klauzula infromacjyjna - odbieranie odpadów komunalnych)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-11 14:06

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2017 rok

drukuj (Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-04-06 11:51
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-06 11:51

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży za 2017 rok

drukuj (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży za 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2018-04-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-04-20 11:30
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2018-04-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-04-20 11:30

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży za rok 2016

drukuj (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży za rok 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-04-27 11:12
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 11:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-04-27 11:13

INFORMACJA o danych udostępnionych na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży

INFORMACJA o danych udostępnionych na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży

INFORMACJA!

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową dróg gminnych: M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego, B. Prusa, Wł. Reymonta, S. Żeromskiego, K. Pułaskiego, uniemożliwiającymi odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio nieruchomości, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży informuje, iż na Państwa osiedlu w okresie utrudnionego dostępu, zostaną ustawione kontenery Kp – 7 z lokalizacją na ul. B. Prusa oraz na skrzyżowaniu ulic Wł. Reymonta i St. Żeromskiego.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY ZA 2015 ROK

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-04-28 11:51
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-28 11:50
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-04-28 11:51

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY ZA 2014 ROK

drukuj (ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY ZA 2014 ROK)

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-07-21 13:24
 • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-21 13:21
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-07-21 13:24

INFORMACJA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

INFORMACJA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-19 11:22
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-19 11:22

Wyciag z Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmży dla gminy miasta Chełmży

Wyciag z Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmży dla gminy miasta Chełmży
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-01-19 12:47

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI MAKULATURY ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Dnia 10 czerwca 2015 r., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży ogłosił wyniki dwóch przeprowadzonych konkursów dotyczących zbiórki makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

I N F O R M A C J A

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz miejscach składowania odpadów komunalnych
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
   data publikacji: 2014-11-18 07:52
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-11-18 07:51

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Z nami posprzątasz swój świat”

W dniu 5 listopada 2014 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Z nami posprzątasz swój świat”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w Chełmży.

INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu oraz miejscach składowania odpadów komunalnych

INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu oraz miejscach składowania odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmża.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-19 11:22
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-19 11:24
 • linia
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
   data publikacji: 2013-07-19 11:38
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
   ostatnia modyfikacja: 2019-12-31 08:43
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-19 11:33
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-19 11:41

Ulotka informacyjna dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi

 • linia
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
   data publikacji: 2013-07-19 11:38
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
   ostatnia modyfikacja: 2019-12-31 08:43
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-19 11:33
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-19 11:41

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie naszego miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

Firma wybrana przez gminę do świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadu komunalnych z nieruchomości

W miesiącu kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór przedsiębiorstwa, które będzie realizowało usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, usytuowanych na terenie miasta Chełmży.

SEGREGACJA

Od 1 lipca 2013 r. za odbieranie i właściwe gospodarowanie odpadami na terenie miasta Chełmży jest odpowiedzialna gmina.
Odpady na terenie nieruchomości należy zbierać w odpowiednich pojemnikach, a właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić je w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rada Miejskia Chełmży przyjęła pakiet uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z datą wprowadzenia na terenie miasta Chełmży nowego systemu gospodarowania odpadami zmienił się sposób wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych (śmieci) z nieruchomości.

Spot reklamowy Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami.

Ankieta

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-10-04 09:53
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-01 10:17

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl