Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 24 Lipca 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Kingi, Krystyny, Olgi

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • Triathlon 2019

Treść strony

Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży

 

 

 

Tytuł projektu:
Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży

 

 

 

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Wartość projektu:
757 656,25 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
96,94%    (734 456,25zł)

Lider projektu:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Partner projektu:
Gmina Miasta Chełmża

Cel:
Celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy, oraz włączenie go do lokalnej polityki.

Grupa  docelowa:
odbiorcy:
Grupa objęta testowaniem modelu składać się będzie z 20 rodzin z występującym problemem dziedziczonej biedy
(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) wraz z najbliższym sąsiedztwem łącznie ok. 70 osób (35kobiet i 35 mężczyzn).

użytkownicy modelu:
Model będzie adresowany do następujących podmiotów:
a) przedstawiciele Urzędu Miasta Chełmży,
b) kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, 
c) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
d) Dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkoły znajdujących się na rewitalizowanym terenie,
e) Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa, 
f) Organizacje sportowe,
g) Organizacje pozarządowe z terenu miasta.

Główne działania:

 • Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium (obszar Chełmży obejmujący trzy kwartały wyznaczone przez ulice Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana, Mickiewicza i Sienkiewicza)
 • Opracowanie przez Zespół Roboczy zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy.
 • Przetestowanie modelu na wybranym obszarze na terenie Chełmży.
 • Upowszechnienie wypracowanego rozwiązania poprzez wizyty studyjne, szkolenia i publikację.
 • Włącznie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym

 

 

Czas realizacji: od 2017-01-01 do: 2019-06-30

Rezultaty projektu:

 • Raport badawczy z pogłębionej diagnozy terytorium.
 • Utworzenie interdyscyplinarnego Zespołu Roboczego.
 • Opracowanie zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy.
 • Realizacja działań wpierający dla 20 rodzin z obszaru zdegradowanego na podstawie wypracowanego modelu.
 • Przygotowanie publikacji upowszechniającej innowację.
 • Szkolenia i wizyty studyjne upowszechniające innowację.
 • Włączenie przetestowanego modelu do lokalnych dokumentów strategicznych w Chełmży.

 

Kontakt w sprawie projektu:

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

87-100 Toruń  ul: Stokrotkowa 22
Tel/fax: 56 654-92-79

www.cistorsps.pl


Osoba do kontaktu - Izabela Kowalska
                                i.kowalska@cistorsps.pl

 

Urząd Miasta Chełmży

ul. Hallera 2

87-140 Chełmża

 

Osoba do kontaktu – Lucyna Kryger
                                 krygerl@mops.chelmza.pl

 

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1095 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.