Menu

Nawigacja

Treść

O nas

Głównym zadaniem Punktu Informacji Turystycznej jest obsługa ruchu turystycznego na terenie miasta, w tym udostępnianie, gromadzenie oraz przetwarzanie informacji dotyczących m.in. stanu bazy noclegowej, turystycznej i gastronomicznej. Powstanie takiej placówki umożliwiło osobom zwiedzającym Chełmżę uzyskanie kompleksowych informacji o ofercie turystycznej miasta, w tym także o możliwości skorzystania z infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej. Jednym z istotnych elementów\działalności Punktu jest upowszechnianie informacji na temat miasta i jego walorów turystyczno – rekreacyjnych.

Zakres działań promocyjnych prowadzonych w ramach funkcjonowania PIT obejmuje opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, sporządzanie relacji oraz dokumentacji fotograficznej z wydarzeń kulturalnych oraz imprez organizowanych na terenie miasta, a także ich publikacja na łamach prasy lokalnej oraz w Internecie.

Poza tym, dzięki działalności PIT możliwe jest gromadzenie wiarygodnych danych na temat natężenia ruchu turystycznego na terenie miasta oraz ilości osób korzystających z infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału turystycznego Chełmży.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl