Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

NAUCZYCIEL

 

 

STANOWISKO/PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

 

mgr Ewa Dąbrowska

 

dyrektor szkoły
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Katarzyna Szwarc-Kręciszewska

zastępca dyrektora szkoły
nauczyciel wychowania do życia

w rodzinie wychowawca świetlicy

 

 

lic. Jolanta Bilska

 

nauczyciel wychowania fizycznego,
plastyki i muzyki

 

mgr Leonard Chmielewski

 

nauczyciel zajęć komputerowych

i technicznych

 

mgr Renata Chudzik

 

kierownik świetlicy

nauczyciel plastyki

 

mgr Elżbieta Dorawa

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy IIIc

 

mgr Alina Gruźlewska

 

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy VIa

 

mgr Ewa Habant

nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy IVb
wychowawca świetlicy

 

 

mgr Anna Kaznowska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy Ib

 

mgr Zofia Kaźmierczak

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy IIIa

 

mgr Aldona Lutek

 


nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

 

mgr Izabela Makowska

 

nauczyciel matematyki
wychowawca klasy VIb

 

mgr Beata Mazur

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy Ia

 

mgr Hanna Nitzler-Różyczka

 


nauczyciel religii

 

mgr Elżbieta Ostrowska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy IIIb

 

mgr Dorota Piątkowska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy IIa

 

lic. Katarzyna Siebert

 


bibliotekarz

 

mgr Beata Skrzeczkowska

 

nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy Vb

 

mgr Izabela Szelągowska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy Ic

 

mgr Magdalena Stefaniak

 

nauczyciel matematyki

wychowawca klasy IVa
nauczyciel rewalidator

 

 

mgr Renata Lewczuk-Szatkowska

 

nauczyciel historii
wychowawca świetlicy

 

mgr Iwona Wierzbicka

nauczyciel przyrody
wychowawca klasy VIc
nauczyciel rewalidator

 

 

mgr Agnieszka Zdziech

nauczyciel języka angielskiego i przyrody
wychowawca klasy Va

 

 

mgr Dorota Kałamarska

wychowawca oddziału przedszkolnego
nauczyciel muzyki

 

 

mgr Karolina Brodzka

 


pedagog szkolny

 

ks.mgr Marcin Nowicki

 

nauczyciel religii

 

 

mgr Teresa Pużanowska

 

 

nauczyciel-opiekun chóru „Młoda Chełmża”

 

mgr Marek Pużanowski

 

 

nauczyciel-opiekun chóru „Młoda Chełmża”

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl