Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

 

            We wtorek 1 kwietnia 56 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu (trzech laureatów konkursów przedmiotowych było zwolnionych).

            Sprawdzian trwał 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten był przedłużony o 30 minut).
            Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzany jest poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Są to: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl