Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

            22 listopada szóstoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w imprezie zorganizowanej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży. Gościnnie wystąpili również uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży, którzy swoimi występami umilali nam czas. Spotkanie rozpoczęła p. psycholog Joanna Rucka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od przybliżenia problemu uzależnień. Następnie po kolei uczniowie SP 2, SP 3, ZSS, SP 5 i Gimnazjum nr 1 prezentowali plakaty dotyczące różnych nałogów. W naszej szkole najlepsze plakaty profilaktyczne przygotowali: Klaudia Zalewska z kl. VI A, Mateusz Jarzemski, Jakub Jeziorski i Jakub Jazienicki z kl. VI A oraz Weronika Kosicka z kl. VI B. Po prezentacji prac Weronika Kosicka i Dominika Płatek z kl. VI B opowiedziały o działaniach profilaktycznych jakie podejmowane są przez nauczycieli w "trójce". 

 

            Dziewczyny stwierdziły, że w naszej szkole doskonale wiemy od czego można się uzależnić, ponieważ nauczyciele poświęcają wiele czasu na profilaktykę uzależnień, realizując Szkolny Program Profilaktyki. Wychowawcy na godzinach wychowawczych zapoznają nas z przyczynami, mechanizmami i skutkami różnych nałogów, wykorzystując ciekawe scenariusze lekcji i edukacyjne filmy multimedialne.

 

            Wiemy, że można uzależnić się zarówno od substancji jak i od czynności. Wraz z rozwojem cywilizacji czeka na nas coraz więcej zagrożeń, które pod pozorem dostarczania przyjemności i miłego spędzania czasu wolnego w  rzeczywistości mogą wciągnąć nas w pułapkę. Dlatego bardzo ważne są dla nas systematyczne spotkania z pedagogiem szkolnym, który uświadamia nam zagrożenia związane  nie tylko z paleniem papierosów, piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków czy dopalaczy. Uczula nas na to, aby odpowiedzialnie korzystać z dobrodziejstw cywilizacji i jak uchronić się przed netoholizmem, hazardem, uzależnieniem od telefonów komórkowych (fonoholizmem), portali społecznościowych, czy cyberprzemocą.

 

            O konsekwencjach różnych nałogów przypomina nam gazetka ścienna na korytarzu szkolnym, która jest systematycznie aktualizowana. Co miesiąc porusza inny problem, np. w październiku miesiącu wolnym od uzależnień poświęcona była alkoholizmowi i nosiła hasło "Nie daj się nabić w butelkę".  

 

            Ciekawe artykuły dotyczące profilaktyki uzależnień ukazują się także w gazetce szkolnej "Echo Trójki".

 

            Szkoła korzysta również z oferty spektakli profilaktycznych wystawianych przez teatr "Grupa T" z Torunia czy teatr "Moralitet" z Krakowa. Przedstawienia poruszają ważną tematykę, jednak różnorodność i bogactwo form przekazu, dostosowanie ich do naszego poziomu sprawia, że trudne treści prezentowane są w przystępny i atrakcyjny sposób. Uczymy sie przez dobrą zabawę.

 

            Zdobytą wiedzą mamy okazję wykazać się w konkursach plastycznych o charakterze profilaktycznym organizowanych przez pedagoga szkolnego. Najlepsze prace nagradzane są ciekawymi nagrodami i prezentowane na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym.

 

            Nauczyciele zachęcają nas do zdrowego stylu życia wolnego od używek w czasie zajęć wychowania fizycznego, przyrody, wychowania do życia w rodzinie i na godzinach wychowawczych. Szkoła stwarza nam także warunki do ciekawego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Możemy korzystać z bogatej oferty kół zainteresowań, zajęć świetlicowych, sportowych  i artystycznych oraz Szkolnego Klubu Krajoznawczo - Turystycznego.

 

            Nasi nauczyciele zawsze służą nam wsparciem, dobrą radą i poświęcają czas na wspólne rozwiązywanie problemów. Natychmiast reagują i zapobiegają przejawom niewłaściwych zachowań, które zagrażają zdrowiu uczniów.

 

            W tym roku szkolnym z okazji Dnia Wiosny planujemy w naszej szkole dużą imprezę profilaktyczną promującą zdrowy styl życia wolny od używek.

 

            Co roku szóstoklasiści uczestniczą także w miejskiej uroczystości organizowanej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podsumowującej "Święto Trzeźwości".

 

            

 

W trójce każdy uczeń wie jak przed uzależnieniem bronić się!

tekst i zdjęcia: B. Szymczak

opracował: L. Chmielewski

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl