Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

NAJNOWSZE  WIADOMOŚCI !

Z radością informujemy, że nasza placówka ( jako jedna z czterech podstawówek w powiecie) dostała się do ogólnopolskiego programu

SZKOŁA WSPÓŁPRACY – UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY.

CEL  PROJEKTU:

 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce

 

poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Rozwiązania te zostaną przygotowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)

oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Cele szczegółowe projektu to:

• Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów, nauczycieli.

• Wypracowanie modelowych, dostosowanych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę                  na wszystkich poziomach edukacyjnych.

• Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian

legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.

Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.

• Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.

• Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

 W jaki sposób będzie wyglądał udział szkoły/przedszkola w projekcie?

 

W każdej szkole powołany jest zespół „6 RUN”

 

          To właśnie członkowie tego zespołu będą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach oraz staną się liderami szkolnej współpracy.

 

W naszej placówce „6 RUN SP 2” -  te zaszczytne obowiązki przyjęli na siebie:

 

RODZICE :            p. Marzena Jabłońska ( IV a )

                               p. Mirosław Bazanowski  ( III a )  

 

UCZNIOWIE :        Jagoda Jabłońska ( IV a )

                                Julia Fabińska ( V a ) 

 

NAUCZYCIELE:     p. Wiesława Burandt – Dejewska  (pedagog szkolny)

                               p. Marzanna Matyasik (wicedyrektor)

 

Dzięki udziałowi w szkoleniach

uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 

• jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej współpracy;

• jakie są obecnie ramy prawne i organizacyjne współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami;

• w jaki sposób wzmocnić już istniejące formy współpracy, a szczególnie samorząd uczniowski i rady rodziców;

• w jakich sprawach w szkole i przedszkolu warto współpracować (organizacja życia szkolnego,

oferta zajęć pozalekcyjnych; realizacja programu wychowawczego; rozwiązywanie problemów;

• w jaki sposób na co dzień skutecznie się komunikować, żeby współpraca była konstruktywna i przyjazna.

 

Trzeci etap  konkurs na najlepszy Program Współpracy.

W konkursie zostaną wybrane trzy podmioty, których przedstawiciele na początku 2015 r. wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie.

                                    Szkoły, które opracują Programy Współpracy, otrzymają Certyfikat „SzkołaWspółpracy”, wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl