Menu

Nawigacja

Treść

Pierwszy etap prac termomodernizacyjnych

Przedsiębiorstwo Handel-Usługi-Produkcja Eugeniusz Tchorzewski, przystąpiła do realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków oświatowych funkcjonujących na terenie miasta w ramach przedsięwzięcia pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych

W dniu dzisiejszym, tj. 02 października 2013 r., w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w Toruniu podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl