Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Romualda, Gerwazego, Protazego

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • XVII Półmaraton Chełmżyński

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

2. ustawa z dnia  6 września 2007 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.),

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm. ),

4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ).

5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz.U.2010.187.1255).

4. Wymagane dokumenty:

1. wypełniony wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ( druk do pobrania )

2. oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji ;

3. oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności;

4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o niekaralności i posiadających właściwe kwalifikacje zawodowe;

5. kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd przystosowany jako taksówka (z wpisem „ taxi”);

6. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem - gdy przedsiębiorca nie jest wyłącznym właścicielem pojazdu ( umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.);

7. kserokopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru zamontowanego w pojeździe.

5. Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

200,00 zł – na okres 2 – 15 lat,

250,00 zł – na okres powyżej 15 do 30 lat,

300,00 zł. na okres powyżej 30 do 50 lat.

Opłatę wnosi się do kasy urzędu.

Opłatę skarbową w wysokości  10,00 zł. za wydanie decyzji

Kasa czynna: poniedziałek – piątek 7:00 – 14:15, we wtorek do godz. 15:15

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Wiesława Pająk – inspektor, 

Nr pokoju:  13 ( Mały Ratusz – parter ).  Nr telefonu 56 639 23 33.

7. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.

8. Inne informacje:

wydanie lub odmowa wydania licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do organu.

  • autor: Wiesława Pająk, data: 2017-09-21

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5863 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.