Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

 

PRZEKAŻ  1% PODATKU

– pomożesz naszej szkole !

Szanowni Państwo !

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmżyzwraca się z prośbą o możliwe dokonanie odpisu 1% podatkudochodowego od osób fizycznych za 2013 rok na rzeczToruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, która toorganizacja przekażezgodnie z zawartym porozumieniem  90% zgromadzonej kwoty na rzecz naszej placówki.

Środki te będą wykorzystywane na zakup sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, dekoracji, czy remont i modernizację obiektu (w zależności od uzbieranych pieniędzy).

Podajemy numer:

KRS  0000121592  Toruńskie Stowarzyszenie PomocySzkole z dopiskiem :   „Środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży”

ZA PRZYCHYLNOŚĆ I WSPARCIE FINANSOWE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie darczyńcy :

 (złóż w placówce oświatowej lub wyślij do TSPS )

Oświadczam, że w rozliczeniu podatkowym za rok 2013 odpis 1% w wysokości ……….. zł. scedowałem/am  na Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole / KRS 0000121592 /.

Wyrażam życzenie, aby wymienioną kwotę przekazano na realizację celów w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży.

Imię i nazwisko podatnika: ………………….

Data złożenia deklaracji PIT i nazwa urzędu skarbowego: ……………….................

 

Podpis : ………………………

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl