Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży otrzymała w roku 2012 wsparcie finansowe  w ramach Programu Rządowego

„RADOSNA SZKOŁA”

w kwocie 18 000,00 zł.

 

Do organizacji miejsc zabaw wyznaczyliśmy :

·        salę nr 3 do rekreacji, zajęć muzyczno – ruchowych i teatralnych,

·        salę nr 4,

·        świetlicę z zapleczem gospodarczym.

 

     W tym celu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne  i zorganizowaliśmy strefy zaspakajające dzieciom potrzebę ruchu, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, strefę w zakresie małej motoryki, strefy dające też możliwość odpoczynku

        Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż zakupione przez nas pomoce wspomagają realizację podstawy programowej, biorąc pod uwagę specyfikę okresu rozwojowego dzieci siedmioletnich i sześcioletnich związanego ze wzmożoną aktywnością fizyczną, ciekawością poznawczą i rozwijaniem wielu zainteresowań. Ważnym dla nas celem było też stwarzanie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych  i opieki świetlicowej, co mamy nadzieję pozytywnie wpłynęło na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole. Bardzo cieszymy się z otrzymanej dotacji, gdyż była to możliwość ogromnego wsparcia finansowego placówki, nabywania nowych doświadczeń organizacyjnych, a przede wszystkim przyniosła dzieciom radość z korzystania z kolorowych, pięknych miejsc, fascynujących gier strategicznych, możliwości nauki i spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej.

 

                                                               Koordynator projektu szkolnego:

                                                                         Marzanna Matyasik 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl